VARNOSTNA OBVESTILA ZA MEDICINSKE PRIPOMOČKE

Obveščamo vas, da so na spletni strani JAZMP na voljo varnostna obvestila za medicinske pripomočke, ki jih je JAZMP prejela s strani proizvajalcev ali predstavnikov proizvajalcev v juliju 2020. Varnostna …

VARNOSTNA OBVESTILA ZA MEDICINSKE PRIPOMOČKE Več »