Srečanje Delovne skupine strokovnjakov za komuniciranje (WGCP)

Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke bo v okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU 25. novembra 2021 gostila sestanek Delovne skupine strokovnjakov za komuniciranje (WGCP), ki deluje v okviru mreže vodij nacionalnih organov za zdravila (HMA).

Udeležence bo uvodoma pozdravil direktor JAZMP, Momir Radulović, in predstavil cilje predsedovanja Slovenije Svetu EU ter stanje na področju homeopatskih zdravil v Sloveniji.

Na srečanju bo skupina obravnavala okvirno strategijo za zunanje komuniciranje in vključevanje deležnikov, EU bazo izdelkov (Union Product Database – UPD) ter informacijski sistem za klinična preskušanja (CTIS), ki vsi potekajo pod okriljem Evropske agencije za zdravila (EMA). Predstavljene bodo tudi nekatere dobre prakse povezane s strategijo boja proti napačnim informacijam o covid-19

Skupina bo gostila tudi skupni sestanek z Delovno skupino vodij sistema kakovosti (WGQM), kjer bomo obravnavali aktivacijo operativnega načrta med krizo (HMA Crisis Management Plan). Skupini bosta na sestanku dogovorili načine širjenja dobrih praks in komunikacijskih strategij, ki bodo v pomoč pri operativni izvedbi načrta ter interakciji z drugimi delovnimi skupinami, ki pri tem sodelujejo: Heads of Medicines Agencies (HMA), HMA Management Group (HMA MG), HMA Permanent Secretariat (HMA PS), HMA Working Group on Crisis Management Affair (HMA WG CMP) in Working Group of Enforcement Officers (WGEO).

Delovna skupina strokovnjakov za komuniciranje spodbuja strokovno komuniciranje med Evropsko regulativno mrežo za zdravila (EMRN), njenimi deležniki in širšo javnostjo, vključno z mediji, ter je pomemben del dobro delujočega regulativnega sistema zdravil za uporabo v humani medicini in veterinarski medicini v EU.

Scroll to Top