Obvestilo za sponzorje – Tranzicija kliničnih preskušanj z Direktive 2001/21/ES na Uredbo (EU) 536/2014 – OBJAVA SMERNICE

Do 31. januarja 2025 bo treba vsa klinična preskušanja, ki so bila odobrena v skladu z Direktivo o kliničnih preskušanjih in še potekajo, uskladiti z Uredbo o kliničnih preskušanjih in prenesti v sistem CTIS.

Da bi sponzorjem olajšala izvedbo prenosa v sistem CTIS, je Usklajevalna in posvetovalna skupina za klinična preskušanja (CTAG)  objavila smernico za tranzicijo kliničnih preskušanj z Direktive o kliničnih preskušanjih na Uredbo o kliničnih preskušanjih.

Smernica je dostopna na  Eudralex zvezek 10.

Sponzorjem priporočamo, da tranzicijo izvedejo čim prej.

Scroll to Top