Preklic možnih motenj v delovanju spletnega obrazca za poročanje o neželenih učinkih zdravil za uporabo v humani medicini

Tehnične težave, ki bi lahko povzročile motnje v delovanju spletnega obrazca za poročanje o neželenih učinkih zdravil za uporabo v humani medicini, so odpravljene.

Motenj v delovanju spletnega obrazca za poročanje nismo zaznali in vsa poročila, ki so bila v tem obdobju posredovana preko spletnega obrazca, so se uspešno prenesla v podatkovno zbirko.

S tem obvestilom je preklicano obvestilo z dne 23.1.2024.

Scroll to Top