Nacionalni center za farmakovigilanco

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) je bila z Odredbo o določitvi nacionalnega centra za farmakovigilanco, ki je začela veljati 1. 7. 2017, imenovana za nacionalni center za farmakovigilanco. S tem je prevzela vlogo zbiranja in ocenjevanja poročil o domnevnih  neželenih učinkih zdravil.

Kontakt: Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke
Sektor za farmakovigilanco
Nacionalni center za farmakovigilanco
Slovenčeva ulica 22
SI-1000 Ljubljana
Tel: +386 (0) 8 2000 500
Faks: +386 (0) 8 2000 510
e-pošta: 
spletna stran: www.jazmp.si

Za podrobna navodila glede poročanja glejte:

Kako poročati o domnevnem neželenem učinku zdravila

Scroll to Top