Histovigilanca

Histovigilanca je sistem prepoznavanja, obve┼í─Źanja in poro─Źanja o ne┼żelenih reakcijah in ne┼żelenih dogodkih, ki lahko vplivajo na kakovost in varnost tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje, in bi jih lahko pripisali pridobivanju tkiv in celic pri darovalcih, predelavi, shranjevanju tkiv in celic, razdeljevanju tkiv in celic tkiv in celic v uporabo, testiranju darovalcev ter uporabi tkiv in celic pri zdravljenju.

V sistem histovigilance so vklju─Źene ustanove za tkiva in celice, donorski centri, uporabniki tkiv in celic, prejemniki tkiv in celic, Zavod Republike Slovenije za presaditve organov in tkiv (Slovenija transplant), JAZMP, lahko pa tudi drugi udele┼żenci v preskrbi s tkivi in celicami, kakor tudi organi, pristojni za tkiva in celice v drugih dr┼żavah.

Ustanove za tkiva in celice, ki so pridobile dovoljenje JAZMP za opravljanje dejavnosti, imajo vzpostavljen histovigilan─Źni sistem, ki med drugim predvideva sodelovanje z uporabniki tkiv in celic in poro─Źanje o hudih ne┼żelenih reakcijah ali dogodkih oziroma sumu nanje Slovenija transplantu. Prejemniki tkiv in celic, torej bolniki, poro─Źajo o hudih ne┼żelenih reakcijah izbranemu zdravniku ali drugim zdravstvenim delavcem, ki so izvedli zdravljenje ali sodelovali pri zdravljenju s tkivi in celicami, lahko pa te podatke izjemoma posredujejo tudi Slovenija-transplantu. 

Slovenija transplant in JAZMP sta vklju─Źena v mednarodni sistem obve┼í─Źanja o hudih ne┼żelenih reakcijah in dogodkih in v primeru sprejema obvestila ukrepata v skladu s pristojnostmi in odgovornostmi, ki jih nalaga zakonodaja.

Za obve┼í─Źanje/poro─Źanje se uporabljajo obrazci po Pravilniku o histovigilanci in sicer:

Sistem histovigilance je podrobneje opisan v 34. ─Źlenu Zakona o kakovosti in varnosti ─Źlove┼íkih tkiv, namenjenih za zdravljenje (Uradni list RS, ┼ít. 61/07 in 56/15 (ZPPD─îT) in v Pravilniku o histovigilanci (Uradni list RS, ┼ít. 47/17).

Za pojasnila in dodatne informacije smo dosegljivi na .

Scroll to Top