Obrazci

Histovigilanca

 

Dovoljenja s področja pristojnosti

  • Predpisani obrazec za pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti preskrbe s tkivi in celicami, namenjenimi za zdravljenje, ne obstaja.