Zakonodaja

Nacionalna zakonodaja:

  • Zakon o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14)

Evropska zakonodaja:

  • UREDBA (ES) št. 1394/2007 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 13. novembra 2007 o zdravilih za napredno zdravljenje ter o spremembi Direktive 2001/83/ES in Uredbe (ES) št. 726/2004 (konsolidirano besedilo)
Scroll to Top