Nerutinsko pripravljena zdravila za napredno zdravljenje

Področje nerutinsko pripravljenih zdravil za napredno zdravljenje je v Republiki Sloveniji urejeno z Zakonom o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14) s poglavjem V, s členi od 71 do 86.