REGISTER ODGOVORNIH OSEB ZA SPROŠČANJE POSAMEZNIH SERIJ ZDRAVIL

 

V skladu z določili 91. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14 in 66/19) Zakon o zdravilih (pisrs.si) je pogoj za proizvodnjo zdravil, da ima proizvajalec zdravil s pogodbo zavezano odgovorno osebo, ki je usposobljena za sproščanje posameznih serij zdravil v promet in je stalno dosegljiva.

Odgovorna oseba za sproščanje posameznih serij zdravil mora izpolnjevati pogoje glede ravni izobrazbe in delovnih izkušenj, določenih v 92. členu Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14 in 66/19).

Imetnik dovoljenja za proizvodnjo zdravil ali predlagatelj za pridobitev dovoljenja mora vložiti vlogo za vpis odgovorne osebe za sproščanje posameznih serij zdravil za vpis v register oseb za sproščanje posameznih serij zdravil. Vsebina vloge je določena v 30. členu Pravilnika o proizvodnji zdravil (Uradni list RS, št. 81/16). Na spletni strani JAZMP je na voljo obrazec za vlogo.

Imetnik dovoljenja za proizvodnjo zdravil mora vsako spremembo podatkov, ki so bili podlaga za vpis v register odgovornih oseb sporočiti JAZMP takoj oziroma v 15 dneh po nastanku spremembe. Če se odgovorna oseba za sproščanje posameznih serij zdravil nepričakovano zamenja, imetnik dovoljenja za proizvodnjo takoj obvesti JAZMP.

 JAZMP na spletni strani objavlja javno dostopen register odgovornih oseb za sproščanje posameznih serij zdravil.

Scroll to Top