ATC(vet) klasifikacija

Anatomsko-terapevtsko-kemična klasifikacija zdravil, ki se uporabljajo v veterini, temelji na enakih osnovah kot klasifikacija ATC zdravil za humano uporabo. Splošnemu klasifikacijskemu sistemu ATC so dodane samo tiste ravni, ki so nujne za razvrstitev veterinarskih zdravil.

Initiates file downloadATC seznam (2019)

ATCvet Index na spletni strani Svetovne zdravstvene organizacije