Zdravila za uporabo v veterinarski medicini

Seznami zdravil za uporabo v veterinarski medicini, za katera je bilo v Sloveniji izdano dovoljenje za promet po nacionalnem postopku, postopku z medsebojnem priznavanjem in decentraliziranem postopku: po letih ⇒

Seznam zdravil, za katera je bilo izdano dovoljenje za promet po centraliziranem postopku: Opens external link in new windowpovezava.