ESENCIALNA IN NUJNO POTREBNA ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Zakon o zdravilih (Uradni list RS, ┼ít. 17/14; v nadaljevanju: Zakon) v 17. ─Źlenu opredeljuje esencialna zdravila kot zdravila, ki so na podlagi najnovej┼íih dognanj v biomedicinskih znanostih in sistemskih opredelitev v okviru nacionalnih zdravstvenih prioritet ob upo┼ítevanju vzdr┼żnosti javnih sredstev prepoznana kot nujno potrebna za izvajanje zdravstvenega varstva ljudi oziroma ┼żivali in so uvr┼í─Źena v seznam esencialnih zdravil.

Dne 3.4.2019 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdalo sklep o dolo─Źitvi seznama esencialnih zdravil za uporabo v veterinarski medicini. JAZMP je seznam objavila z dnem 10.4.2019.

V zvezi s pridobitvijo ustreznih dovoljenj ter obveznostmi glede zagotavljanja esencialnih zdravil na trgu veljajo relevantne dolo─Źbe Zakona.

Nujno potrebna zdravila so po dolo─Źbah 17. ─Źlena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, ┼ít. 17/14; v nadaljevanju: Zakon) zdravila, ki niso vklju─Źena v seznam esencialnih zdravil in za katera izvajalec zdravstvene dejavnosti na terciarni ravni ali raz┼íirjeni strokovni kolegij za svoje podro─Źje pristojnosti utemelji nastanek nove zdravstvene potrebe in jih na tej podlagi ter ob upo┼ítevanju meril Zakona JAZMP uvrsti v seznam nujno potrebnih zdravil.

Scroll to Top