Priporočila EMA za preprečevanje napak pri uporabi zdravila Velcade (bortezomib)

Evropska agencija za zdravila (EMA) je obveščena o smrtnih primerih ob napačni uporabi zdravila Velcade, ko so zdravilo nenamerno aplicirali intratekalno (v prostor, ki obdaja hrbtenjačo) namesto intravensko (v veno). Odbor za zdravila za uporabo v humani medicini (CHMP) pri EMA opozarja zdravstvene delavce, da je treba zdravilo Velcade injicirati v veno ter priporoča preventivne ukrepe, s katerimi bi v prihodnje preprečili tovrstne napake. Več

Scroll to Top