Raztopine za infundiranje, ki vsebujejo HES, le še za omejeno populacijo bolnikov

Odbor za oceno tveganja na področju farmakovigilance (PRAC) pri Evropski agenciji za zdravila (EMA) je zaključil pregled podatkov in zavez o dodatnih študijah in ukrepih za zmanjševanje tveganja za raztopine za infundiranje, ki vsebujejo hidroksietilškrob (HES). PRAC je potrdil, da se HES zaradi večjega tveganja za okvaro ledvic in smrtnost ne sme več uporabljati pri bolnikih s sepso (bakterijsko okužbo krvi), opeklinami in bolnikih v kritičnem stanju. Več

  •   
  •  
  •  
  •  
Scroll to Top