Zaključen pregled zdravil za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2, ki vsebujejo zaviralce SGLT2 (kanagliflozin, dapagliflozin, empagliflozin)

Odbor za oceno tveganja na področju farmakovigilance (PRAC) pri Evropski agenciji za zdravila (EMA) je zaključil pregled zdravil za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2, ki vsebujejo zaviralce SGLT2. Opozarja, da je bila pri bolnikih, ki so v kliničnih študijah CANVAS in CANVAS-R prejemali kanagliflozin, ugotovljena večja pogostnost amputacij spodnjih okončin, najpogosteje prstov, v primerjavi z bolniki, ki so prejemali placebo. Študiji še potekata, vključeni pa so bolniki z visokim tveganjem za srčno-žilne zaplete. V študijah z drugima zaviralcema SGLT2, dapagliflozinom in empagliflozinom, povečanega tveganja niso ugotovili. Ker pa je podatkov malo, je možno, da večjega tveganja tudi pri dapagliflozinu in empagliflozinu ni možno izključiti. Dodatne podatke se pričakuje v študijah, ki še potekajo. Več…

  •   
  •  
  •  
  •  
Scroll to Top