UVOZ IN IZVOZ PREPOVEDANIH DROG SKUPIN II IN III

Uvoz in izvoz prepovedanih drog, ki se uvrščajo v skupino II in III Seznama skupin prepovedanih drog, določenega z Uredbo o razvrstitvi prepovedanih drog (Uradni list RS, št. 45/14, 22/16 in 14/17), lahko skladno s 13. členom Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (Uradni list RS, št. 108/99, 44/00, 2/04 – ZZdrl-A in 47/04 – ZdZPZ; v nadaljnjem besedilu: ZPPPD) opravljajo poslovni subjekti (tj. pravne in fizične osebe), ki so registrirani oziroma izpolnjujejo pogoje za proizvodnjo ali promet z zdravili na debelo, določene z Zakonom o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14, v nadaljevanju: ZZdr-2), in na podlagi dovoljenja za uvoz oziroma izvoz prepovedanih drog. Več…

  •   
  •  
  •  
  •  
Scroll to Top