Obvestilo za zdravstvene delavce

Zdravstvene delavce obveščamo, da je na spletni strani JAZMP objavljeno neposredno obvestilo (angl. DHPC –  Direct Healthcare Professional Communication) o priporočenih ukrepih ob uporabi zdravil Tivicay, Triumeq in Juluca (še ni na trgu v RS), zaradi poročil o okvarah nevralne cevi pri dojenčkih, rojenih ženskam, ki so jemale dolutegravir v času spočetja.

Obvestilo je dostopno na naslednji povezavi.

  •   
  •  
  •  
  •  
Scroll to Top