Hidroklorotiazid: obvestilo za zdravstvene delavce

Zdravstvene delavce obveščamo, da je na spletni strani JAZMP objavljeno neposredno obvestilo (angl. DHPC –  Direct Healthcare Professional Communication) o tveganju za nemelanomskega raka kože (bazalnocelični karcinom, ploščatocelični karcinom) povezanim z uporabo zdravil, ki vsebujejo hidroklorotiazid.

Obvestilo je dostopno na naslednji povezavi.

  •   
  •  
  •  
  •  
Scroll to Top