Odbor za zdravila za uporabo v humani medicini (CHMP) potrdil priporočilo PRAC o omejitvi uporabe kinolonov in fluorokinolonov

Evropska agencija za zdravila (EMA) je zaključila pregled podatkov o resnih neželenih učinkih kinolonov in fluorokinolonov za sistemsko zdravljenje in inhaliranje, katerih posledica je dolgotrajna, lahko tudi trajna, nezmožnost ali nesposobnost. V pregledu so bila upoštevana tudi mnenja bolnikov, zdravstvenih delavcev in znanstvenikov, izražena na javni predstavitvi mnenj v juniju 2018 na EMA.

CHMP je potrdil priporočilo PRAC, da zdravila, ki vsebujejo cinoksacin, flumekvin, nalidiksno kislino ali pipemidno kislino ne bodo več na trgu EU. Na slovenskem trgu ima od teh dovoljenje za promet pipemidna kislina, vendar zdravila ni na trgu. CHMP je tudi potrdil, da se uporaba fluorokinolonov, ki ostanejo na trgu EU, omeji le na primere, ko koristi zdravljenja prevladajo nad novo dokazanim tveganjem. Omejitve se nanašajo na zdravila za sistemsko zdravljenje in inhaliranje. Neželeni učinki na kostno–mišični sistem in živčevje, ki so resni in povzročijo dolgotrajno, lahko tudi trajno, nezmožnost ali nesposobnost, bodo opisani v informacijah o zdravilu (povzetku glavnih značilnosti zdravila in navodilu za uporabo). Bolniku bo svetovano prenehanje jemanja zdravila ob prvem znaku neželenega učinka, ki prizadene mišice, tetive, sklepe ali živčevje.

Omejitev uporabe fluorokinolonov pomeni, da se ne bodo uporabljali za:

 • okužbe, ki se lahko izboljšajo brez zdravljenja ali niso hude (npr. okužbe žrela);
 • nebakterijske okužbe kot je npr. nebakterijski (kronični) prostatitis;
 • preprečevanje potovalne driske ali ponavljajočih se okužb spodnjih sečil (če gre za okužbe, ki so omejene na mehur);
 • zdravljenje blagih ali zmernih okužb, razen če ni možno uporabiti drugega protibakterijskega zdravila, ki je običajno priporočeno za zdravljenje teh okužb.

Odsvetuje se uporaba fluorokinolonov pri bolnikih, ki so že imeli resne neželene učinke pri zdravljenju s kinoloni ali fluorokinoloni.

Posebna previdnost je potrebna pri starejših bolnikih, bolnikih z boleznijo ledvic in tistih, ki so imeli presaditev organa, saj pri teh bolnikih obstaja večje tveganje za poškodbe tetiv. Odsvetuje se sočasna uporaba kortikosteroidov in fluorokinolonov saj se tveganje za poškodbe tetiv poveča.

Mnenje CHMP bo posredovano Evropski komisiji, ki bo sprejela za države članice EU pravno zavezujočo odločitev. V posamezni državi bodo to odločitev za zdravila na njihovem trgu uveljavili nacionalni pristojni organi in sprejeli druge ustrezne ukrepe za spodbujanje pravilne rabe teh antibiotikov. Zdravstveni delavci bodo po zaključenem postopku o ukrepih obveščeni tudi pisno z neposrednim obvestilom za zdravstvene delavce. Povzetki glavni značilnosti zdravil in navodila za uporabo za vse fluorokinolonske antibiotike bodo posodobljena.

Informacije za bolnike

 • Zdravila, ki vsebujejo fluorokinolone (ciprofloksacin, levofloksacin, lomefloksacin, moksifloksacin, norfloksacin, ofloksacin, pefloksacin, prulifloksacin in rufloksacin) so pomembna za zdravljenje številnih resnih okužb, pogosto življenjsko nevarnih, kadar drugi antibiotiki niso dovolj učinkoviti.
 • Vendar ti antibiotiki lahko povzročijo resne neželene učinke na kostno-mišični sistem (tetive, mišice, sklepe) in živčevje, katerih posledica je dolgotrajna, lahko tudi trajna, nezmožnost ali nesposobnost. O njih so sicer poročali zelo redko vendar njihova dejanska pogostnost ni znana.
 • Ti resni neželeni učinki vključujejo vneto ali raztrgano tetivo, bolečine v mišicah ali oslabelost mišic, bolečine v sklepih ali otekanje sklepov, težave s hojo, mravljinčenje, pekočo bolečino, utrujenost, depresijo, motnje spanja, težave s spominom, z vidom ali sluhom, spremenjen okus in vonj. 
 • Otekanje in poškodba tetive se lahko pojavita že takoj na začetku zdravljenja s fluorokinolonom (v dveh dneh) lahko pa celo nekaj mesecev po končanem zdravljenju.

V naslednjih primerih prenehajte jemati zdravilo in se takoj pogovorite s svojim zdravnikom:

 • Ob prvem znaku poškodbe tetive, kot sta otekanje ali boleča tetiva –  prizadeto okončino v tem primeru razbremenite.
 • Če občutite bolečino, mravljinčenje, ščemenje, odrevenelost, imate pekoč občutek ali se pojavi oslabelost, predvsem nog in rok.
 • Če se pojavi oteklina v ramenih, rokah ali nogah, imate težave s hojo, ste utrujeni ali depresivni, imate težave s spominom ali spanjem ali opazite spremembe vida, okušanja, vonjanja ali sluha. Pogovorite se s svojim zdravnikom, ki bo odločil ali lahko zdravljenje nadaljujete ali potrebujete drug antibiotik.
 • Če ste starejši od 60 let, ali vaša ledvica ne delujejo dobro oz. ste imeli presaditev organa, ste lahko bolj nagnjeni k bolečinam v sklepih ali vnetju ter poškodbam tetiv.
 • Pogovorite se s svojim zdravnikom, če jemljete kortikosteroide (zdravila, ki vsebujejo npr. hidrokortizon ali prednizolon) oz. potrebujete tovrstno zdravljenje. Če sočasno jemljete še fluorokinolon, ste lahko še posebej dovzetni za poškodbo tetiv.
 • Če ste že imeli resne neželene učinke pri zdravljenju s kinoloni ali fluorokinoloni, ne bi smeli ponovno jemati fluorokinolona, zato se takoj pogovorite s svojim zdravnikom.
 • Če imate kakršna koli vprašanja ali skrbi glede vaših zdravil, se posvetujte s svojim zdravnikom ali farmacevtom.

 Informacije za zdravstvene delavce

 • Fluorokinoloni so povezani z resnimi neželenimi učinki, ki prizadenejo več, včasih tudi sočasno, organskih sistemov in čutil, katerih možna posledica je dolgotrajna (traja mesece ali leta), lahko tudi trajna, nezmožnost ali nesposobnost. O njih so sicer poročali zelo redko vendar njihova dejanska pogostnost ni znana. 
 • Ti resni neželeni učinki vključujejo: tendonitis, rupturo tetive, artralgijo, bolečine v okončinah, težave pri hoji, nevropatije s parestezijo, depresijo, utrujenost, motnje spomina, motnje spanja, težave z vidom, sluhom, spremenjen okus in vonj.
 • Poškodbe tetiv (zlasti Ahilove, pa tudi drugih) se lahko pojavijo v 48 urah po začetku zdravljenja s fluorokinolonom, lahko pa tudi nekaj mesecev po končanem zdravljenju.
 • Pri starejših bolnikih, bolnikih z okvaro ledvic, transplantacijo organa ali bolnikih, ki se zdravijo s kortikosteroidi, je tveganje za poškodbo tetiv večje. Sočasno zdravljenje s kortikosteroidom in fluorokinolonom se odsvetuje ker je tveganje za poškodbe tetiv večje.
 • Zdravljenje s fluorokinolonom je treba prekiniti pri prvem znaku vnete ali boleče tetive. Bolnikom je treba svetovati, naj prenehajo jemati zdravilo in se pogovorijo s svojim zdravnikom, če se pojavijo simptomi nevropatije kot so bolečina, pekoč občutek, mravljinčenje, odrevenelost ali šibkost, da se prepreči razvoj potencialno nepopravljivega stanja.
 • Odsvetuje se uporaba fluorokinolonov pri bolnikih, ki so že imeli resne neželene učinke po zdravljenju s kinoloni ali fluorokinoloni.
 • Pred uvedbo zdravljenja s fluorokinoloni preverite posodobljen povzetek glavnih značilnosti zdravila, saj bodo indikacije za njihovo uporabo po končni odločitvi Evropske komisije omejene.
 • Koristi in tveganja fluorokinolonov bodo še nadalje spremljani, učinkovitost novih ukrepov za zmanjšanje njihove neprimerne rabe pa bo ocenjena v študiji uporabe teh zdravil, ki se bo osredotočila na preučevanje sprememb pri predpisovanju te skupine antibiotikov.

Več o zdravilih
Fluorokinoloni in kinoloni so antibiotiki širokega spektra delovanja, saj učinkujejo na po Gramu negativne in po Gramu pozitivne bakterije. Fluorokinolni so pomembni za zdravljenje določenih okužb, tudi nekaterih življenjsko nevarnih, kadar drugi antibiotiki niso dovolj učinkoviti.
V pregled so bile vključene učinkovine:
– ciprofloksacin, flumekvin, levofloksacin, lomefloksacin, moksifloksacin, norfloksacin, ofloksacin, pefloksacin, prulifloksacin in rufloksacin (fluorokonoloni);
– cinoksacin, nalidiksna kislina in pipemidna kislina (kinoloni).
V pregled so bila vključena le zdravila za sistemsko zdravljenje (oblike za peroralno uporabo ali infundiranje) in inhaliranje.

Več o postopku
Pregled kinolonov in fluorokinolonov se je začel 9. februarja 2017 na zahtevo nemške agencije za zdravila (BfArM) na podlagi 31. člena Direktive 2001/83/ES. 

Pregled je izvedel Odbor za oceno tveganja na področju farmakovigilance (PRAC), ki je odgovoren za ocenjevanje varnostnih vprašanj pri zdravilih za uporabo v humani medicini. PRAC je 4.10.2018 sprejel priporočila, ki so bila nato posredovana Odboru za zdravila za uporabo v humani medicini (CHMP), ki je pristojen za vprašanja v zvezi z zdravili za uporabo v humani medicini. CHMP je sprejel stališče EMA, ki je bilo posredovano Evropski komisiji za sprejem končne odločitve, ki bo za države članice EU zavezujoča.

Številka dokumenta: 1382-19/2018

 •   
 •  
 •  
 •  
Scroll to Top