Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravil za uporabo v humani medicini v letu 2017

JAZMP kot pristojni organ na področju zdravil in Nacionalni center za farmakovigilanco zbira in ocenjuje poročila o domnevnih neželenih učinkih zdravil (dNUZ), ki jih posredujejo zdravstveni delavci, imetniki DzP in bolniki/uporabniki (starši, skrbniki). Objavljamo pregled poročanja o dNUZ v letu 2017. Več

Številka dokumenta: 1382-20/2018

Scroll to Top