Slovenija podpisala Medicrime konvencijo

Veleposlanica Republike Slovenije pri Svetu Evrope je 6. marca 2019 podpisala Konvencijo Sveta Evrope o ponarejanju medicinskih izdelkov in podobnih kaznivih dejanjih, ki ogrožajo javno zdravje (Medicrime konvencija). Konvencijo je skupaj s Slovenijo do sedaj podpisalo 29 držav, 15 držav pa jo je že ratificiralo. Pri pripravi pobude za podpis Medicrime konvencije je aktivno sodelovala tudi JAZMP.

Več o Medicrime konvenciji…

  •   
  •  
  •  
  •  
Scroll to Top