Omejitev uporabe ciproterona zaradi tveganja za meningiome

Odbor za oceno tveganja na področju farmakovigilance (PRAC) na EMA je priporočil, naj se zdravila s ciproteronom v dnevnih odmerkih 10 mg in več, za stanja odvisna od androgenov kot …

Omejitev uporabe ciproterona zaradi tveganja za meningiome Več »