Omejitev uporabe ciproterona zaradi tveganja za meningiome

Odbor za oceno tveganja na področju farmakovigilance (PRAC) na EMA je priporočil, naj se zdravila s ciproteronom v dnevnih odmerkih 10 mg in več, za stanja odvisna od androgenov kot so hirtuizem (prekomerna rast dlak), alopecija (izpadanje las), akne in seboreja (prekomerno mastna koža) uporabljajo le, kadar drugo zdravljenje, vključno z manjšimi odmerki ciproterona, ni bilo učinkovito. Ko se stanje klinično izboljša, je treba odmerek postopno zmanjšati na najmanjši še učinkovit odmerek.

Zdravila s ciproteronom naj se pri moških za zmanjšanje spolnega nagona pri bolezensko povečanem spolnem nagonu uporabljajo le kadar druga zdravljenja niso primerna.

Glede uporabe ciproterona za zdravljenje raka prostate ni sprememb.

Priporočilo sledi pregledu tveganja za benigne novotvorbe možganskih ovojnic (meningiome) pri zdravljenju s ciproteronom. Na osnovi znanih podatkov je ta neželeni učinek redek, lahko prizadene 1 do 10 na 10000 bolnikov, odvisno od odmerka in trajanja zdravljenja. Tveganje narašča z večanjem kumulativnega odmerka (celotna količina zdravila, ki ga je bolnik zaužil skozi čas).

Razpoložljivi podatki ne kažejo na tveganje pri zdravilih, ki vsebujejo majhne odmerke ciproterona, to je 1 ali 2 mg ciproterona v kombinaciji z etinilestradiolom ali estradiolvaleratom, ki se uporabljajo za zdravljenje aken, prekomerne rasti dlak, kontracepcijo ali hormonsko nadomestno zdravljenje. Vendar pa jih iz previdnosti naj ne uporabljajo bolniki, ki imajo ali so imeli meningiom. Ta omejitev že velja za zdravila z večjimi odmerki ciproterona.

Zdravniki naj spremljajo bolnike za morebitne simptome meningioma, ki lahko vključujejo spremembe vida, izgubo sluha ali zvonenje v ušesih, izgubo vonja, glavobol, izgubo spomina, epileptične napade ali šibkost nog ali rok. Če je pri bolniku diagnosticiran meningiom, je treba zdravljenje s ciproteronom trajno prekiniti.

Kot del stalnega spremljanja varnosti zdravil bodo morali imetniki dovoljenj za promet z zdravili, ki vsebujejo 10 mg in več ciproterona, izvesti študijo za oceno zavedanja zdravnikov o tveganju za meningiome in kako se temu tveganju izogniti.

Meningiomi so redki tumorji možganskih ovojnic. Običajno so beningni in ne veljajo za raka, vendar pa, ker so ti tumorji locirani v možganih, hrbtenjači ali v njihovi okolici, lahko povzročijo resne težave.

Informacije za bolnike

 • Pri zdravljenju z zdravili, ki vsebujejo ciproteron, obstaja tveganje za meningiome, nerakave možganske tumorje. Tveganje, ki je zelo majhno, se pojavi predvsem, če se ciproteron jemlje v velikih odmerkih (25 mg na dan in več).
 • Za nekatera stanja, kot so prekomerna rast dlak (hirtuizem), izrazito izpadanje las (androgena alopecija), akne in prekomerno izločanje loja iz lojnic (seboreja), se ciproteron v odmerkih 10 mg in več lahko uporablja le, če druga zdravljenja, vključno z majhnimi odmerki ciproterona, niso bila učinkovita ali niso možna. Ob doseženem terapevtskem učinku bo zdravnik odmerjanje postopoma zmanjšal na najmanjši še učinkovit odmerek.
 • Zdravila s ciproteronom naj se pri moških za zmanjšanje spolnega nagona pri bolezensko povečanem spolnem nagonu uporabljajo le kadar druga zdravljenja niso primerna.
 • Čeprav ni dokazov o tveganju za meningiome pri zdravilih z majhnimi odmerki ciproterona v kombinaciji z etinilestradiolom ali estradiolvaleratom, iz previdnostnih razlogov teh zdravil ne bi smeli uporabljati pri osebah, ki imajo ali so imele meningiom. Ta omejitev že velja za zdravila z večjimi odmerki ciproterona.
 • Glede uporabe ciproterona za zdravljenje raka prostate ni sprememb.
 • Če jemljete ciproteron in imate vprašanja glede zdravljenja, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Informacije za zdravstvene delavce

 • Pri zdravljenju s ciproteronom, predvsem pri odmerkih 25 mg na dan in več, so poročali o pojavu meningiomov (posameznih in multiplih).
 • Tveganje se poveča s povečevanjem kumulativnega odmerka. Večina primerov je bila poročana po dolgotrajnem zdravljenju (več let) z velikimi odmerki ciproterona (25 mg na dan in več).
 • Za zdravljenje hirtuizma, androgene alopecije, aken in seboreje naj se ciproteron v odmerkih 10 mg in več uporablja le, če druga zdravljenja, vključno z zdravljenjem z majhnimi odmerki ciproterona (npr. ciproteronacetat 2mg/etinilestradiol 35 mg), niso bila učinkovita. Po kliničnem izboljšanju naj se odmerek postopoma zmanjša na najmanjši še učinkovit odmerek.
 • Zdravila s ciproteronom naj se pri moških za zmanjšanje spolnega nagona pri bolezensko povečanem spolnem nagonu uporabljajo le kadar druga zdravljenja niso primerna.
 • Zdravnik naj spremlja bolnika za klinične znake in simptome meningioma v skladu s klinično prakso. Simptomi so lahko neznačilni in vključujejo spremembe vida, izgubo sluha ali zvonenje v ušesih, izgubo vonja, glavobol, ki se slabša, izgubo spomina, epileptične napade ter šibkost rok in nog.
 • Če se pri bolniku, ki se zdravi s ciproteronom, diagnosticira meningiom, je treba zdravljenje s ciproteronom trajno prekiniti. 
 • Uporaba ciproteronacetata (1 mg in 2mg) v kombinaciji z etinilestradiolom ali estradiolvaleratom bo kontraindicirana pri bolnikih z meningiomom ali z anamnezo meningioma. Pri zdravilih z večjimi odmerki ciproterona je ta kontraindikacija že vključena.
 • Glede uporabe ciproterona za zdravljenje raka prostate ni sprememb. Ta zdravila se uporabljajo kot antiandrogeno zdravljenje pri neoperabilnem raku prostate ter za preprečevanje začetnega zvišanja LH pri zdravljenju z agonisti LHRH.
 • Povezanost med ciproteronom in meningiomi ter kontraindikacija pri bolnikih z anamnezo meningioma je bila v informacije o zdravilu prvič vključena leta 2009 pri zdravilih z dnevnimi odmerki 10 mg in več.
 • V pregled so bili vključeni podatki iz nedavne študije v Franciji, ki kažejo, da je tveganje za meningiome povezano s kumulativnim odmerkom ciproterona (Weill et al) in analiza primerov meningiomov v Franciji, ki jo je opravila francoska agencija za zdravila (ANSM). Poleg tega so bili vključeni tudi podatki iz nedavno objavljene literature ter analiza podatkov iz evropske baze o neželenih učinkih zdravil (EudraVigilance).

Zdravstveni delavci bodo podrobnejše informacije prejeli z neposrednim obvestilom za zdravstvene delavce.

Več o zdravilih
Ciproteron je antiandrogeno zdravilo. To pomeni, da zavira delovanje androgenov, spolnih hormonov, ki jih imajo moški in ženske, ter deluje enako kot drug spolni hormon progesteron. Zdravila, ki vsebujejo ciproteron, so na voljo v obliki tablet (10 mg, 50 mg, 100 mg) in kot raztopina za injiciranje (300 mg/3 ml). Zdravila s ciproteronom se uporabljajo za zdravljenje različnih od androgenov odvisnih stanj, kot so: hirtuizem (čezmerna rast dlak), alopecija (izpadanje las), akne, rak prostate in za zmanjšanje spolnega nagona pri bolezensko povečanem spolnem nagonu pri moških. Uporabljajo se tudi kot kontracepcija in hormonsko nadomestno zdravljenje. Ta zdravila vsebujejo ciproteron sam ali pa v majhnih odmerkih v kombinaciji z estrogenom (tudi spolni hormon).

Ciproteron je na trgu EU od 1970 dalje pod različnimi imeni. Dovoljenje za promet je pridobil po nacionalnih postopkih.

Več o postopku
Pregled je bil sprožen na zahtevo francoske agencije za zdravila (ANSM) po členu 31 Direktive 2001/83/ES.
Pregled je opravil Odbor za oceno tveganja na področju farmakovigilance (PRAC) na EMA. PRAC je odgovoren za ocenjevanje varnostnih vprašanj pri zdravilih za uporabo v humani medicini in je sprejel priporočila. Ker so vsa zdravila s ciproteronom pridobila dovoljenje za promet po nacionalnih postopkih, bodo priporočila PRAC posredovana Skupini za usklajevanje postopkov z medsebojnim priznavanjem in decentraliziranih postopkov CMDh, ki bo sprejela stališče EMA. CMDh predstavlja države članice EU vključno z Islandijo, Lihtenštajnom in Norveško in je odgovorna za zagotavljanje enotnih varnostnih standardov za zdravila, ki so dovoljenje za promet v EU pridobila po nacionalnih postopkih.

Postopek lahko spremljate na naslednji povezavi.

Številka dokumenta: 1382-2/2020

 •   
 •  
 •  
 •  
Scroll to Top