Zadeva: Poziv imetnikom dovoljenj za promet z zdravili za poročanje o podpornih programih za paciente in programih raziskav trga v Sloveniji

Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) poziva imetnike dovoljenj za promet z zdravili, da JAZMP poročajo o vseh potekajočih programih za podporo bolnikom (PSP) ali programih raziskav trga (MR) v Sloveniji.

Podatke o programih, ki se izvajajo, je treba navesti v tabeli, ki je na voljo tukaj, in jih poslati JAZMP po elektronski pošti na  najkasneje do 13. marca 2020.

Imetniki dovoljenj za promet z zdravili, ki v Sloveniji ne izvajajo programov za podporo bolnikom ali raziskav trga, morajo to prav tako sporočiti JAZMP do navedenega datuma.

Poleg tega morajo imetniki dovoljenj za promet z zdravili JAZMP poročati o začetku izvajanja novega ali spremembi obstoječega programa in o datumu prenehanja programa najpozneje dva tedna po začetku, spremembi ali zaključku programa. Posodobljeno tabelo je treba poslati po elektronski pošti na .

  •   
  •  
  •  
  •  
Scroll to Top