PRAC priporočil začasni odvzem dovoljenja za promet z ulipristalacetatom, medtem ko poteka ocena tveganja za okvare jeter

Odbor za oceno tveganja na področju farmakovigilance (PRAC) na EMA je priporočil prenehanje uporabe ulipristalacetata 5 mg (Esmya in druga zdravila) za zdravljenje miomov maternice, medtem ko poteka ocena koristi …

PRAC priporočil začasni odvzem dovoljenja za promet z ulipristalacetatom, medtem ko poteka ocena tveganja za okvare jeter Več »