COVID-19: Poziv k združevanju raziskovalnih virov za izvajanje obsežnih multicentričnih kliničnih preskušanj z več kraki, z namenom pridobiti zanesljive dokaze o zdravljenju okužb z virusom

Odbor za zdravila za uporabo v humani medicini (CHMP), strokovni organ na Evropski agenciji za zdravila (EMA) je objavil izjavo v kateri raziskovalno skupnost EU poziva k izvajanju predvsem obsežnih, randomiziranih, nadzorovanih kliničnih preskušanj, saj bodo le tako lahko pridobljeni prepričljivi dokazi in jasni zaključki za hiter razvoj in odobritev potencialnih zdravil proti COVID-19. Izjava spodbuja usklajen pristop k zbiranju podatkov in robustno metodologijo izvajanja klinična preskušanja po vsej Evropi. V izjavi je še posebej poudarjena  potreba po vključevanju vseh držav članic EU.

Trenutno na trgu ni odobrenih zdravil, ki bi ščitila pred ali zdravila COVID-19. CHMP je razpravljal o trenutni pandemiji in poudaril kritično potrebo po robustnih podatkih, s katerimi bi zagotovili varno uporabo zdravil in učinkovito zdravljenje COVID-19. CHMP je tudi mnenja, da klinična preskušanja z majhnim številom udeležencev oziroma program sočutne uporabe morda ne bodo zagotovili dovolj robustnih podatkov, potrebnih za potrditev učinkov dane terapije in nudenje ustreznih nasvetov zdravstvenim delavcem in pacientom.

EMA trenutno vzpostavlja stik z različnimi zainteresiranimi stranmi, ki v danih razmerah lahko podpirajo izvajanje kliničnih preskušanj COVID-19 po vsej Evropi.

EMA je pripravljena podpreti razvijalce zdravil z vsemi razpoložljivimi regulatornimi orodji v boju in preprečevanju širjenja COVID-19. Razvijalce potencialnih zdravil ali cepiv proti COVID-19 se spodbuja, da se čim prej obrnejo na EMA s podatki o predlaganem razvoju zdravila, in sicer na elektronski naslov .

Več o tem si lahko preberete na naslednji povezavi.

Scroll to Top