Uporaba nesteroidnih protivnetnih zdravil (NSAID) in zaviralcev angiotenzinske konvertaze (zaviralcev ACE) ter antagonistov angiotenzina II – sartanov pri okužbi z novim koronavirusom (COVID-19)

JAZMP je seznanjena, da po slovenskih in mednarodnih socialnih omrežjih krožijo informacije o tvegani uporabi nesteroidnih protivnetnih zdravil, kot je npr. ibuprofen ter zaviralcev ACE in sartanov pri bolnikih, okuženih z novim koronavirusom (COVID-19).

Organi, pristojni za zdravila, v okviru EU regulativne mreže stalno spremljamo zdravila in podatke o varnosti ter javnost obveščamo, če so potrebni kakršnikoli ukrepi za zmanjševanje tveganj, povezanih z zdravili.

Glede uporabe nesteroidnih protivnetnih zdravil pri COVID-19 povzemamo priporočila Evropske agencije za zdravila (EMA). Trenutno ni znanstvenih dokazov, ki bi potrdili povezanost med ibuprofenom in težjim potekom bolezni COVID-19. 

Odbor za oceno tveganja na področju farmakovigilance (PRAC) na EMA je maja 2019 pričel z oceno  nesteroidnih protivnetnih zdravil in ketoprofena, ki je sledila poizvedbi francoske agencije za zdravila  (ANSM), ki kaže na poslabšanje okužb z Varicello (norice) in nekaterih bakterijskih okužb pri sočasni uporabi teh zdravil. Informacije o zdravilu za mnoga nesteroidna protivnetna zdravila že vključujejo opozorilo, da nesteroidno protivnetno zdravilo lahko prikrije simptome poslabšanja okužbe. PRAC pregleduje vse razpoložljive podatke, da bo ocenil ali je potrebno sprejeti dodatne ukrepe.

Pred začetkom zdravljenja zvišane telesne temperature ali bolečine pri COVID-19 naj bolniki in zdravstveni delavci upoštevajo vse možnosti zdravljenja vključno s paracetamolom in nesteroidnimi protivnetnimi zdravili. Vsako zdravilo ima svoje koristi in tveganja, ki so navedena v informacijah o zdravilu in jih je treba upoštevati skupaj z nacionalnimi smernicami držav EU, ki večinoma priporočajo uporabo paracetamola kot prvo izbiro za zdravljenje bolečine in zvišane telesne temperature.

Nesteroidna protivnetna zdravila (kot je npr. ibuprofen) se lahko po nacionalnih smernicah držav EU še naprej uporabljajo v skladu z odobrenim povzetkom glavnih značilnosti zdravila oziroma navodilom za uporabo. Trenutna navodila vključujejo priporočilo, naj se uporabljajo najkrajši možni čas v najmanjšem še učinkovitem odmerku.

Bolniki, ki imajo vprašanja, naj se posvetujejo s svojim zdravnikom ali farmacevtom. Trenutno ni razloga, da bi bolniki, ki jemljejo ibuprofen z upoštevanjem zgoraj navedenega, prenehali z jemanjem zdravila. To je še posebej pomembno pri bolnikih, ki jemljejo ibuprofen ali drugo nesteroidno protivnetno zdravilo za zdravljenje kroničnih bolezni.

Poleg pregleda varnosti ibuprofena in ketoprofena, ki poteka, EMA tudi poudarja, da je potrebno pravočasno izvesti epidemiološke študije, da bi zagotovili ustrezne dokaze o kakršnemkoli učinku NSAID na potek in prognozo COVID-19. EMA vzpostavlja stik z zainteresiranimi stranmi in je pripravljena aktivno podpirati take študije, ki bi lahko bile koristne pri oblikovanju morebitnih prihodnjih priporočil za zdravljenje.

Pregled zdravil, ki vsebujejo ibuprofen ali ketoprofen, poteka v okviru postopka ocene varnostnega signala. Varnostni signal je nova informacija o varnosti zdravila, ki zahteva nadaljnjo obravnavo, in sam po sebi še ni dokaz vzročne povezanosti med neželenih učinkom in zdravilom. Nadaljnje informacije in posodobljena priporočila bodo objavljena po zaključku postopka. 

Zaviralci angiotenzinske konvertaze (ACE) in antagoisti angiotenzina II  – sartani (ARB) so zdravila za obvladovanje srčno-žilnih bolezni. Pomembno je, da bolniki, ki so jim ta zdravila predpisana, zdravljenja z njimi ne opustijo na podlagi razširjenih informacij o možni interakciji med njimi in COVID-19.  Posvetujejo naj se s svojim zdravnikom, če imajo kakršnekoli skrbi glede svojega zdravljenja.

Skupno stališče Združenja kardiologov Slovenije in Združenja za hipertenzijo pri Slovenskem zdravniškem društvu je dostopno na naslednji povezavi.

V primeru kakršnihkoli novih priporočil bomo javnost sproti obveščali.

Številka dokumenta: 1382-4/2020

  •   
  •  
  •  
  •  
Scroll to Top