Nova priporočila glede testiranja in zdravljenja s fluorouracilom, kapecitabinom, tegafurjem in flukitozinom

Odbor za oceno tveganja na področju farmakovigilance (PRAC) na EMA je priporočil, da se bolnike pred začetkom zdravljenja s fluorouracilom v oblikah za injiciranje ali infundiranje ter sorodnima kapecitabinom in …

Nova priporočila glede testiranja in zdravljenja s fluorouracilom, kapecitabinom, tegafurjem in flukitozinom Več »