Nova priporočila glede testiranja in zdravljenja s fluorouracilom, kapecitabinom, tegafurjem in flukitozinom

Odbor za oceno tveganja na področju farmakovigilance (PRAC) na EMA je priporočil, da se bolnike pred začetkom zdravljenja s fluorouracilom v oblikah za injiciranje ali infundiranje ter sorodnima kapecitabinom in tegafurjem (v telesu se pretvorita v fluorouracil), preveri na pomanjkanje encima dihidropirimidin dehidrogenaze (DPD). 

Ker se zdravljenja hudih glivičnih okužb s flukitozinom (drugo zdravilo sorodno fluorouracilu) ne sme odložiti, testiranje bolnikov na pomanjkanje DPD pred začetkom zdravljenja ni potrebno.

Testiranje pred začetkom zdravljenja ni potrebno pri bolnikih, ki fluorouracil uporabljajo za lokalno zdravljenje različnih kožnih stanj (nanese se na kožo).

Encim DPD je potreben za presnovo fluorouracila. Pri zmanjšanem delovanju encima 1 se fluorouracil kopiči v krvi, zato se lahko pojavijo resni in življenje ogrožajoči neželeni učinki, kot so nevtropenija (nizke vrednosti nevtrofilcev, vrste belih krvnih celic, ki so pomembne v boju proti okužbam), nevrotoksičnost (okvara živčevja), huda driska in stomatitis (vnetje ustne sluznice).

PRAC je ocenil vse razpoložljive podatke in priporočil naslednje ukrepe, da se zagotovi varna uporaba fluorouracila in sorodnih učinkovin:

Fluorouracil, kapecitabin in tegafur

Pred uvedbo zdravljenja s fluorouracilom v oblikah za injiciranje ali infundiranje ter kapecitabinom in tegafurjem je priporočljivo testiranje bolnikov na pomanjkanje DPD. To se lahko izvede z merjenjem ravni uracila (razgrajuje ga DPD) v krvi ali s testiranjem prisotnosti določenih genskih mutacij v genu za DPD, ki so povezane s povečanim tveganjem za resne neželene učinke. Upoštevati je treba zadevne klinične smernice.

Bolniki z znanim popolnim pomanjkanjem DPD se ne smejo zdraviti s fluorouracilom v oblikah za injiciranje ali infundiranje ter kapecitabinom in tegafurjem, saj so zaradi popolnega pomanjkanja DPD izpostavljeni večjemu tveganju za resne in življenje ogrožajoče neželene učinke.  

Pri bolnikih z delnim pomanjkanjem DPD je treba upoštevati zmanjšanje začetnega odmerka zdravila. Ker učinkovitost zmanjšanega začetnega odmerka ni ugotovljena se po začetnem odmerku le ti lahko povečajo, če se resni neželeni učinki ne pojavijo. Redno spremljanje ravni fluorouracila v krvi pri bolnikih, ki prejemajo fluorouracil v kontinuirani infuziji, lahko izboljša izide zdravljenja.

Testiranje pred začetkom zdravljenja in prilagoditev odmerka glede na aktivnost DPD nista potrebna pri bolnikih, ki se s fluorouracilom zdravijo lokalno. Raven fluorouracila, ki se absorbira skozi kožo, je izjemno nizka zato se pri bolnikih z delnim ali popolnim pomanjkanjem DPD pri lokalni uporabi fluorouracila ne pričakuje spremembe varnosti. 

Flukitozin

Flukitozin se uporablja za zdravljenje hudih glivičnih okužb vključno z nekaterimi oblikami meningitisa (vnetje ovojnic možganov in hrbtenjače). V izogib zamudi pri začetku zdravljenja testiranje bolnikov na pomanjkanje DPD pred začetkom zdravljenja ni potrebno.

Bolniki z znanim popolnim pomanjkanjem DPD se zaradi tveganja za življenje ogrožajoče neželene učinke s flukitozinom ne smejo zdraviti.

Večje tveganje za življenje ogrožajoče neželene učinke je tudi pri bolnikih z delnim pomanjkanjem aktivnosti DPD. Če se pojavijo neželeni učinki, naj zdravnik razmisli o prekinitvi zdravljenja. Priporočljivo je tudi testiranje aktivnosti DPD saj je pri bolnikih z nizko aktivnostjo DPD tveganje za resne neželene učinke večje.  

Povzetki glavnih značilnosti zdravil in navodila za uporabo bodo posodobljeni z novimi priporočili.

Več o zdravilih
V pregled so vključena zdravila s fluorouracilom, ki se dajejo v obliki injekcije ali se nanašajo na kožo, kot tudi zdravila, ki vsebujejo kapecitabin in tegafur (t. i. predzdravila fluorouracila), ki se jemljejo peroralno in se v telesu pretvorijo v fluorouracil. Vključeno je tudi protiglivično zdravilo flukitozin, ki se daje v obliki injekcije ali peroralno, in se v telesu delno pretvori v fluorouracil.

Fluorouracil v oblikah za injiciranje in njegova predzdravila se uporabljajo za zdravljenje različnih vrst raka. Delujejo tako, da motijo encime, ki sodelujejo pri tvorjenju novih DNK  in tako preprečujejo rast rakavih celic.

Fluorouracil za lokalno uporabo se uporablja za različna kožna stanja kot sta aktinična keratoza in kožne bradavice.

Zdravila, ki vsebujejo kapecitabin in tegafur, so dovoljenje za promet pridobila po centraliziranem postopku in so na trgu pod imeni Xeloda, Teysuno in kot različna generična zdravila s kapecitabinom. Več informacij o teh zdravilih najdete na spletni strani EMA

Nekatera zdravila, ki vsebujejo tegafur in kapecitabin, so dovoljenje za promet pridobila tudi po nacionalnih postopkih prav tako vsa zdravila, ki vsebujejo flukitozin in fluorouracil.

Več o postopku
Pregled je bil sprožen marca 2019 na zahtevo francoske agencije za zdravila (ANSM) po členu 31 Direktive 2001/83/ES.
Priporočila je pripravil Odbor za oceno tveganja na področju farmakovigilance (PRAC) na EMA, ki je odgovoren za ocenjevanje varnostnih vprašanj pri zdravilih za uporabo v humani medicini in je ocenil podatke o varnosti.
Priporočila PRAC bodo posredovana Odboru za zdravila za uporabo v humani medicini (CHMP) na EMA, ki je pristojen za vprašanja v zvezi z zdravili za uporabo v humani medicini, in bo sprejel končno mnenje EMA. Postopek se bo zaključil z izdajo odločitve Evropske komisije, ki bo za države članice EU zavezujoča.

Postopek lahko spremljate na naslednji povezavi.

Številka dokumenta: 1382-6/2020


  1. Nizko raven delujočega encima DPD ima do 8% bele rase, popolno pomanjkanje pa do 0,5%. []
  •   
  •  
  •  
  •  
Scroll to Top