EMA Med pandemijo COVID-19 svetuje nadaljevanje uporabe zaviralcev angiotenzinske konvertaze (zaviralcev ACE) ter antagonistov angiotenzina II (sartanov) za zdravljenje povišanega krvnega tlaka, bolezni srca in ledvic

Zaradi nedavno objavljenih publikacij1 in vprašanj v medijih ali lahko nekatera zdravila, kot so zaviralci angiotenzinske konvertaze (zaviralci ACE) ter antagonisti angiotenzina II (sartani), poslabšajo bolezen COVID-19, je EMA objavila priporočila, ki jih povzemamo v nadaljevanju. Zaviralci ACE in sartani se najpogosteje uporabljajo za zdravljenje bolnikov s povišanim krvnim tlakom, srčnim popuščanjem in boleznimi ledvic.

Pomembno je, da bolniki predpisanega zdravljenja ne opustijo, obenem tudi ni potrebe bo zamenjavi zdravljenja z drugimi zdravili. Trenutno ni dokazov iz kliničnih ali epidemioloških študij, ki bi potrjevali povezanost med zaviralci angiotenzinske konvertaze (zaviralci ACE) ali antagonisti angiotenzina II (sartani) ter poslabšanjem COVID-19. Strokovnjaki za zdravljenje motenj srca in krvnega tlaka, vključno z Evropskim združenjem za kardiologijo, so že objavili njihova stališča2,3. Da bi zbrali več dokazov, je EMA aktivno pristopila k raziskovalcem, ki pridobivajo nadaljnje podatke v  epidemioloških študijah.

Ker se javnozdravstvena kriza hitro širi po vsem svetu, potekajo znanstvene raziskave, da bi razumeli, kako se koronavirus SARS-CoV-2 razmožuje v telesu, kako deluje na imunski sistem in povzroča bolezen ter ali lahko sočasno zdravljenje z zaviralci ACE ali sartani kakorkoli vliva na potek COVID-19.

Ugibanja, da lahko zaviralci ACE in sartani poslabšajo potek COVID-19 niso podprta s kliničnimi dokazi. Ta zdravila delujejo tako, da vplivajo na sistem renin-angiotenzin-aldosteron. Ker virus SARS-CoV-2 vstopa v celice z vezavo na receptor ACE-2, ki je del prej omenjenega sistema, in ker ta zdravila lahko povečajo število receptorjev ACE-2, je eno od razmišljanj, da to lahko poveča njegovo virulentnost (sposobnost povzročiti bolezen). Vendar pa je interakcija med virusom in sistemom renin-angiotenzin-aldosteron kompleksna in še ni popolnoma pojasnjena.

EMA spremlja situacijo in sodeluje z deležniki, da bi usklajevala epidemiološke študije o učinkih zaviralcev ACE in sartanov na COVID-19. Prav tako pomaga pri usklajevanju že potekajočih študij in bo javnost sproti obveščala o razvoju na tem področju.

Glejte tudi objavo v zvezi z uporabo nesteroidnih protivnetnih zdravil pri COVID-19 z dne 18.3.2020. Ob tem želimo dodatno opozoriti, da je pri uporabi paracetamola zelo pomembno vselej  dosledno upoštevati navodila za odmerjanje in opozorila glede prevelikega odmerjanja, ki so opisana v navodilu za uporabo. Pomembno je, da se bolniki, ki imajo vprašanja ali so negotovi glede svojih zdravil, posvetujejo s svojim zdravnikom ali farmacevtom in da ne prenehajo jemati predpisanih zdravil brez predhodnega posveta.

Zdravila je treba predpisovati in uporabljati v skladu s klinično presojo ob upoštevanju vseh opozoril in drugih informacij navedenih v povzetku glavnih značilnosti zdravila in navodilu za uporabo kot tudi navodil Svetovne zdravstvene organizacije in zadevnih nacionalnih in mednarodnih organov.

V okviru EU regulativne mreže o zdravilih se redno pregledujejo vse nove informacije o varnosti zdravil. Kakršnakoli nova priporočila so znotraj mreže takoj dostopna pristojnim nacionalnim organom in EMA.

V primeru kakršnihkoli novih priporočil bomo javnost sproti obveščali.


1 https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanres/PIIS2213-2600(20)30116-8.pdf
2 https://www.escardio.org/Councils/Council-on-Hypertension-(CHT)/News/position-statement-of-the-esc-council-on-hypertension-on-ace-inhibitors-and-ang
3 https://www.acc.org/latest-in-cardiology/articles/2020/03/17/08/59/hfsa-acc-aha-statement-addresses-concerns-re-using-raas-antagonists-in-covid-19


Številka dokumenta: 1382-7/2020

  •   
  •  
  •  
  •  
Scroll to Top