COVID-19: Zdravila in magistralna priprava zdravil za otroke, ki bi bila lahko uporabna pri zdravljenju COVID-19

Med pandemijo COVID-19, ki jo povzroča SARS-CoV-2, potekajo klinična preskušanja, namenjena dokazovanju varnosti in učinkovitosti učinkovin za novo indikacijo zdravljenja COVID-19, prav tako se zdravila uporabljajo eksperimentalno v klinični praksi. Protokoli zdravljenja in učinkovine, ki se pri tem uporabljajo, so navedeni v dokumentu Svetovne zdravstvene organizacije: Klinična obravnava hude akutne okužbe dihal, kadar obstaja sum na bolezen COVID-19.

Delovna skupina za pripravo Evropskega kodeksa magistralnih zdravil za uporabo pri otrocih  (PaedF), ki deluje pri Evropskem direktoratu za kakovost zdravil (EDQM), v tej izjemni situaciji zbira obstoječe znanje o formulacijah zdravil za uporabo pri otrocih, ki vsebujejo učinkovine v preskušanju, kakor tudi o znanih zdravilih z dovoljenjem za promet. Na spletni strani EDQM je delovna skupina objavila doslej zbrane podatke o formulacijah z učinkovinami, ki se uporabljajo v kliničnem preskušanju ali eksperimentalno v klinični praksi po vsem svetu. Zbrani podatki se bodo nenehno posodabljali.

Podatki bodo dostopni do konca pandemije COVID-19 in kasneje uporabljeni kot osnova za izdelavo novih monografij.

Glede na izjemne okoliščine in izredne razmere zaradi pandemije COVID-19, delovna skupina PaedF ne more preveriti kakovosti zbranih formulacij v skladu z običajnimi postopki. Vse zainteresirane strani naprošajo, naj pošljejo morebitne dodatne zanesljive informacije o formulacijah in zdravilih na e-poštni naslov .

EDQM in delovna skupina PaedF ne dajeta nobenih priporočil glede uporabe zdravil za poskusno zdravljenje COVID-19, ki so zbrana v preglednicah, saj je razpoložljivo znanje o teh zdravilih omejeno. Predpisovalec ostaja odgovoren za oceno tveganj in koristi za vsakega pacienta posebej.

Povezava na spletno stran EDQM: https://www.edqm.eu/en/news/products-and-extemporaneous-preparation-paediatric-formulations-may-be-useful-treatment-covid

  •   
  •  
  •  
  •  
Scroll to Top