Priporočila za omejitev uporabe antibiotika fosfomicin

EMA priporoča, da se intravenska uporaba zdravila z učinkovino fosfomicin (vnos z injiciranjem ali infundiranjem neposredno v veno) lahko uporabljajo le za zdravljenje resnih okužb, kadar druga antibiotična zdravljenja niso primerna. Peroralna zdravila z učinkovino fosfomicin (vnos skoti usta) se lahko še naprej uporabljajo za zdravljenje nezapletenih okužb mehurja pri ženskah in mladoletnicah. Slednja se lahko uporabljajo tudi za preprečevanje okužb pri moških, ki jim je odvzet košček tkiva prostate (biopsija).

EMA nadalje priporoča, da se ne sme več uporabljati peroralnih zdravil z učinkovino fosfomicin pri otrocih (mlajših od 12 let) kot tudi ne intramuskularne uporabe zdravil z učinkovino fosfomicin (vnos z vbrizganjem v mišico), saj na voljo ni dovolj podatkov za potrditev koristi teh zdravil za paciente.

Ta priporočila je izdal Odbor za zdravila za uporabo v humani medicini (CHMP) na Evropski agenciji za zdravila (EMA) na podlagi pregleda najnovejših razpoložljivih podatkov o varnosti in učinkovitosti antibiotika fosfomicin. Več informacij za paciente in zdravstvene delavce kot tudi o samem zdravilu si lahko preberete tukaj.

  •   
  •  
  •  
  •  
Scroll to Top