EMA objavila posodobljena mesečna poročila o varnosti cepiv proti covidu-19

Posodobljena poročila o varnosti cepiv proti covidu-19 povzemajo podatke pridobljene po pridobitvi dovoljenja za promet. V oceni so upoštevani vsi novi podatki o varnosti po cepljenju po vsem svetu, vključno z mesečnimi poročili o varnosti, ki jih predložijo imetniki dovoljenj za promet. Navedena so tudi kakršnakoli vprašanja, ki jih je treba še nadalje raziskati. Oceno izvaja odbor PRAC.

COMIRNATY
Zaključki mesečnega poročila z dne 14. 4. 2021 (prejšnje poročilo EMA – 29. 3. 2021): Koristi cepiva pri preprečevanju bolezni covid-19 še naprej pretehtajo nad tveganji. V informacije o cepivu se dodajo preobčutljivostne reakcije. Glede uporabe cepiva v informacijah o cepivu ni novih priporočil. Od pridobitve dovoljenja za promet, to je 21. decembra 2020, do 9. aprila 2021, je bilo v EU uporabljenih več kot 60 milijonov odmerkov cepiva (podatki ECDC).

V zvezi s preobčutljivostnimi reakcijami je PRAC zaključil:
Na podlagi podatkov iz kliničnih preskušanj in podatkov zbranih po cepljenju se v informacije o cepivu Comirnaty dodajo naslednje preobčutljivostne reakcije (alergijske reakcije):

  • kožni izpuščaj in pruritus (srbenje kože) kot občasna neželena učinka (pojavijo se pri manj kot 1 osebi od 100)
  • urtikarija (dvignjen, rdeč in srbeč kožni izpuščaj) in angioedem (hitro otekanje podkožnega tkiva) kot redka neželena učinka (pojavijo se pri manj kot 1 osebi od 1 000).

Več informacij je objavljenih na spletni strani EMA.

VAXZEVRIA (COVID-19 VACCINE AstraZeneca)
Zaključki mesečnega poročila z dne 14. 4. 2021 (prejšnje poročilo EMA – 29. 3. 2021):
Zelo redki, potencialno resni neobičajni krvni strdki v kombinaciji s tromocitopenijo (nizko število trombocitov) so bili potrjeni kot nov neželeni učinek cepiva Vaxzevria.
Glede uporabe cepiva v informacijah o cepivu ni novih priporočil. Cepivo Vaxzevria je učinkovito pri preprečevanju covida-19.
Od začetka pridobitve dovoljenja za promet, to je 29. januarja 2021, do 9. aprila 2021, je bilo v EU uporabljenih skoraj 17 milijonov odmerkov cepiva (podatki ECDC).

V zvezi z naslednjimi varnostnimi vprašanji je PRAC zaključil:
Embolični in trombotični dogodki s poudarkom na trombozah s sočasno trombocitipenijo
PRAC je nadaljeval z oceno emboličnih in trombotičnih dogodkov (krvni strdki, ki ovirajo pretok v žilah), o katerih so poročali po cepljenju z Vaxzevrio, pri čemer je upošteval nasvete posebne strokovne skupine, ki jo EMA sklicala 29. marca 2021, in je vključevala hematologe, nevrologe in epidemiologe.

Ocena PRAC je vključevala poglobljen pregled primerov emboličnih in trombotičnih dogodkov in trombocitopenije, o katerih so iz kliničnih preskušanj in po cepljenju poročali v bazo EudraVigilance. PRAC je v svojem pregledu posebno pozornost posvetil podatkom o spolu, starosti, dejavnikih tveganja, diagnozi covida-19 (če je bila na voljo) ter času do nastopa in izidu poročanih dogodkov. Ocena je vključevala tudi analizo “pričakovano / opaženo” in pregled znanstvene literature.

Ob upoštevanju vseh razpoložljivih dokazov in nasvetov je PRAC zaključil, da je vzročna povezanost med cepljenjem s cepivom Vaxzevria in zelo redkimi primeri krvnih strdkov skupaj s trombocitopenijo, ki jo včasih spremlja krvavitev, verjetna. Ti dogodki vključujejo vensko trombozo, tudi na nenavadnih mestih, kot je tromboza venskih sinusov (TVS) (kjer krvni strdki v možganskih venskih sinusih zavirajo pretok krvi) in trombozo splanhničnih ven (vključujejo eno ali več ven v trebuhu), kot tudi arterijsko trombozo. Čeprav so ti neželeni učinki zelo redki, je število zabeleženih primerov preseglo število dogodkov opaženo pri splošni populaciji. Večina teh primerov se je zgodila v 14 dneh po cepljenju in večinoma pri ženskah, mlajših od 60 let. V nekaterih primerih je bil izid smrten. Na podlagi razpoložljivih podatkov niso ugotovili nobenih posebnih dejavnikov tveganja.

PRAC je zaključil, da je treba posodobiti podatke o cepivu s temi informacijami in določiti trombocitopenijo kot nov pogost neželeni učinek (pojavijo se pri manj kot 1 osebi od 10) in trombozo v kombinaciji s trombocitopenijo kot nov zelo redek neželeni učinek (pojavijo se pri manj kot 1 od 10.000 oseb).

V kliničnih preskušanjih so trombocitopenijo v glavnem opisovali kot blago do zmerno zmanjšanje števila trombocitov (>100 x109/l), izmerjeno z laboratorijskimi testi, in ni bila povezana s kliničnimi znaki ali simptomi. O prehodnem, a včasih močnem upadu števila trombocitov so poročali tudi po imunizaciji z drugimi cepivi*.

Za trombozo v kombinaciji s trombocitopenijo je dodeljena kategorija pogostnosti „zelo redko“ kar je kategorija z najnižjo pogostnostjo, opredeljeno za regulativno označevanje katerega koli neželenega učinka v informacijah o zdravilu. Iz kampanj cepljenja je bilo v EudraVigilance do 22. 3. 2021 poročanih 62 primerov TVS in 24 primerov tromboze splanhničnih ven pri približno 25 milijonih ljudi, cepljenih s cepivom Vaxzevria v EU in Združenem kraljestvu.

Cepljene osebe morajo nemudoma poiskati zdravniško pomoč, če se pojavijo simptomi strjevanja krvi, in obvestiti zdravstvene delavce o svojem nedavnem cepljenju. Takšni simptomi vključujejo težko dihanje, bolečine v prsih ali vztrajajoče bolečine v trebuhu, otekanje nog, močan ali vztrajen glavobol, zamegljen vid, trdovratne krvavitve in modrice na koži ali okrogle, drobne pikčaste krvavitve zunaj mesta cepljenja, ki se pojavijo po nekaj dneh. Informacije o cepivu so ustrezno posodobljene.

Zdravstveni delavci morajo biti pozorni na znake in simptome trombembolije in / ali trombocitopenije in cepljene osebe na to opozoriti. Za ozaveščanje je bilo zdravstvenim delavcem poslano neposredno obvestilo (DHPC).

Izvedene bodo številne študije, ki bodo natančno opredelile patofiziološki mehanizem teh emboličnih in trombotičnih dogodkov in natančneje ocenile njihovo pogostnost.

Cepivo Vaxzevria se uporablja v skladu z uradnimi nacionalnimi priporočili.

*Wise RP, Bonhoeffer J, Beeler J, Donato H, Downie P, Matthews D, Pool V, Riise-Bergsaker M, Tapiainen T, Varricchio F; Brighton Collaboration Thrombocytopenia Working Group. Thrombocytopenia: case definition and guidelines for collection, analysis, and presentation of immunization safety data. Vaccine. 2007;25: 5717-5724.

Sindromom kapilarnega prepuščanja
PRAC je ocenil poročila o možnem sindromu kapilarnega prepuščanja (uhajanje tekočine iz krvnih žil, ki povzroča otekanje tkiva in padec krvnega tlaka). V bazo EudraVigilance je bilo poročanih pet primerov sindroma po uporabljenih 34 milijonih odmerkov cepiva v EU in Združenem kraljestvu do 4. 4. 2021. PRAC je za nadaljnjo oceno od imetnika dovoljenja za promet zahteval pregled predkliničnih podatkov, podatkov iz kliničnih preskušanj in cepljenja, ki poteka, ter znanstvene literature. Na tej stopnji še ni znano, ali obstaja vzročna povezanost s cepivom.

Anafilaksija in druge preobčutljivostne reakcije
PRAC je ocenil nove podatke v zvezi s poročanimi primeri anafilaksije (huda alergijska reakcija) in drugih preobčutljivostnih reakcij (alergijskih reakcij) po cepljenju s cepivom Vaxzevria. Odbor je za pripravo ocene od imetnika dovoljenja zahteval nadaljnji pregled podatkov.
Klinično obvladovanje anafilaktičnih reakcij je že vključeno v informacije o cepivu.

Bolečine, utrikarija in gripi podobni simptomi
PRAC vzdržuje posodobljen načrt za obvladovanje tveganj v skladu s tekočim pregledom podatkov iz kliničnih preskušanj, ki ga opravlja Odbor za zdravila za uporabo v humani medicini (CHMP) in ocenjuje, ali so bolečine v okončinah, trebuhu, urtikarija (dvignjen, rdeč in srbeč kožni izpuščaj) in gripi podobni simptomi možni neželeni učinki cepiva Vaxzevria.

Več informacij je objavljenih na spletni strani EMA.

COVID-19 Vaccine Janssen
To poročilo je prvo po pridobitvi dovoljenja za promet v EU in vključuje podatke poročane po cepljenju v ZDA. Cepljenje s cepivom se v EU še ni začelo. Glede uporabe cepiva v informacijah o cepivu ni novih priporočil. Cepivo COVID-19 Vaccine Janssen je učinkovito pri preprečevanju covida-19.

PRAC je na seji, ki je potekala od 6. do 9. 4. 2021, v zvezi s pregledom emboličnih in trombotičnih dogodkov izpostavil naslednje:

PRAC je začel pregled pregled emboličnih in trombotičnih dogodkov po nekaj poročanih primerih neobičajnih krvnih strdkov s trombocitopenijo po cepljenju s cepivom COVID-19 Vaccine Janssen.

Na podlagi podatkov iz kliničnih preskušanj v času pridobitve dovoljenja za promet je bila venska trombembolija že vključena v načrt za obvladovanje tveganj kot potencialno, vendar ne potrjeno tveganje, za nadaljnje spremljanje in proučevanje.

PRAC je od imetnika dovoljenja za promet zahteval pregled razpoložljivih podatkov. Odbor zbira tudi dodatne informacije, da bo ocenil, ali lahko to cepivo povzroči embolične in trombotične dogodke, in se odločil, ali je treba informacije o zdravilu posodobiti. Vzročna povezanost med poročanimi dogodki in cepivom še ni ugotovljena.

EMA si v okviru mednarodnega sodelovanja informacije medsebojno izmenjuje z FDA.

Več informacij je objavljenih na spletni strani EMA.
Več informacij o cepivu: Poročilo EPAR za cepivo COVID-19 Vaccine Janssen

Številka dokumenta: 1382-14/2021

Scroll to Top