Mednarodna medijska kampanja #MedSafetyWeek za spodbujanje poročanja o neželenih učinkih zdravil

Danes se začenja mednarodna medijska kampanja za ozaveščanje o pomembnosti poročanja o neželenih učinkih zdravil #MedSafetyWeek, ki bo potekala od 6. do 12.11. 2023. Z letošnjo temo Kdo lahko poroča želimo poudariti ključno vlogo, ki jo ima vsak izmed nas, bodisi bolnik, zdravnik, medicinska sestra ali farmacevt, da poroča o neželenem učinku in s tem prispeva k varnejši uporabi zdravil.

V mednarodni kampanji #MedSafetyWeek letos sodeluje več kot 80 držav, ki se skupaj trudimo za varnejšo uporabo zdravil po vsem svetu. Vsak nacionalni pristojni organ na področju zdravil vodi sistem za zaznavanje in analizo neželenih učinkov zdravil (tako imenovani sistem farmakovigilance). Namen tovrstnega spremljanja varnosti je pridobivanje več informacij o že znanih kot tudi o novih oziroma nepričakovanih neželenih učinkih zdravil. Stalno zbiranje in spremljanje informacij v poročilih pomaga pri prepoznavanju morebitnih tveganj, povezanih z zdravili, in pri sprejemanju ukrepov za zmanjševanje le-teh.

Poleg že tradicionalnih animacij z »bubami«, ki si jih lahko ogledate na povezavi spodaj, smo na JAZMP pripravili tudi zgibanko za splošno javnost o pomembnosti poročanja o neželenih učinkih, ki je z začetkom kampanje na voljo v vseh sodelujočih lekarnah.

Več:

številka: 1382-17/2023

Scroll to Top