Obrazci

Elektronski obrazci iz Priloge 1 Pravilnika o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list RS, štev. 32/1515/1619/1811/19 in 26/20):

OPOMBA: V primeru, da želi zavezanec pri uporabi obrazca B2 pri preračunu IVDC izhajati iz želene vrednosti IVDC (podatek v koloni 12), obrazec vključuje računski pripomoček, ki se uporabi tako, da se vsebina celi K11:N11 preslika (z ukazom kopiraj-prilepi) v celice K10:N10 in se želena vrednost vnese v celico N10 (kolona 12). V celicah K10:M10 se pojavijo preračunane vrednosti.

Prosimo, da v primeru vloge za določitev izredne višje dovoljene cene zdravila, poleg dokumentov in dokazil iz 16. člena Pravilnika o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list RS, št. 32/1515/1619/1811/19  in 26/20) izpolnite in priložite tudi naslednji dokument:

NOVOSTI:

Dne 23.2.2021 je bil na portalu E-demokracija objavljen predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini (https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=12309). Predlog med drugim predvideva tudi spremembo vrednosti faktorjev za preračun primerjalne cene iz cen zdravil v Franciji (razdelek B Priloge 2). Glede na to predvideno spremembo smo pripravili informativni obrazec B1, ki upošteva nove vrednosti faktorjev. To je le informativni obrazec za lažji preračun cen. Do sprejetja in veljavnosti Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika, ki je trenutno v javni obravnavi, se vloge obravnavajo po trenutno veljavnem Pravilniku, kar pomeni, da je vlogam potrebno predložiti trenutno veljaven obrazec, ki je objavljen zgoraj.

Informativni obrazec B1 glede na predlog sprememb Pravilnika

Scroll to Top