Obrazci

Elektronski obrazci iz Priloge 1 Pravilnika o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list RS, štev. 32/1515/1619/1811/19 in 26/20):

OPOMBA: V primeru, da želi zavezanec pri uporabi obrazca B2 pri preračunu IVDC izhajati iz želene vrednosti IVDC (podatek v koloni 12), obrazec vključuje računski pripomoček, ki se uporabi tako, da se vsebina celi K11:N11 preslika (z ukazom kopiraj-prilepi) v celice K10:N10 in se želena vrednost vnese v celico N10 (kolona 12). V celicah K10:M10 se pojavijo preračunane vrednosti.

Prosimo, da v primeru vloge za določitev izredne višje dovoljene cene zdravila, poleg dokumentov in dokazil iz 16. člena Pravilnika o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list RS, št. 32/15, 15/16, 19/18, 11/19 in 26/20) izpolnite in priložite tudi naslednji dokument:

Scroll to Top