Odpoklic serije avtoinjektorjev Epipen Junior® 0,15 mg (epinefrin) zaradi možne okvare naprave

Ljubljana, 12. 4. 2016 – Javna agencijo Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) obvešča o odpoklicu ene serije zdravila Epipen Junior® 0,15 mg/ 0,3 ml raztopina za injiciranje družbe MEDA GmBH v Sloveniji. Zdravilo Epipen Junior® 0.15 mg (epinefrin) se uporablja za nujno zdravljenje anafilaktičnih reakcij otrok, pri katerih obstaja tveganje ali imajo zgodovino resnih alergičnih reakcij. Odpoklic se nanaša na 509 škatlic zdravila. Več…

Scroll to Top