Obvestilo poslovnim subjektom, ki so vpisani v register proizvajalcev, veletrgovcev in uvoznikov učinkovin glede letnih poročil in sporočanja sprememb

Skladno z veljavno zakonodajo morajo proizvajalci učinkovin, vpisani v register proizvajalcev učinkovin, veletrgovci z učinkovinami, vpisani v register veletrgovcev z učinkovinami ter uvozniki učinkovin, vpisani v register uvoznikov učinkovin na Javno agencijo Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (v nadaljevanju: JAZMP) najpozneje do 15. decembra tekočega leta posredovati letno poročilo v obliki seznama.

Iz posredovanega seznama mora biti razvidno, ali so bile spremembe v tekočem letu že posredovane in odobrene oziroma še niso bile predložene.

V nadaljevanju podajamo seznam priporočenih podatkov, vključenih v letno poročilo. Več…

Scroll to Top