Obvestilo za zdravstvene delavce

Zdravstvene delavce obveščamo, da je na spletni strani JAZMP objavljeno neposredno obvestilo (angl. DHPC –  Direct Healthcare Professional Communication) o predčasno ustavljenem kliničnem preskušanju, zaradi povečanja smrtnosti zaradi kateregakoli vzroka, trombemboličnih dogodkov in krvavitev pri bolnikih zdravljenih z rivaroksabanom (Xarelto▼) po transkatetrski zamenjavi aortne zaklopke.

Obvestilo je dostopno na naslednji povezavi.

  •   
  •  
  •  
  •  
Scroll to Top