Obvestilo za zdravstvene delavce

Zdravstvene delavce obveščamo, da je na spletni strani JAZMP objavljeno neposredno obvestilo (angl. DHPC –  Direct Healthcare Professional Communication) o zaznanem silikonskem delcu na intravitrealnem vsadku Ozurdex® 700 mikrogramov (deksametazon).

Obvestilo je dostopno na naslednji povezavi.

  •   
  •  
  •  
  •  
Scroll to Top