Previdnost pri uporabi zdravila Xeljanz (tofacitinib) pri bolnikih z velikim tveganjem za nastanek krvnih strdkov

Evropska agencija za zdravila (EMA) je zaključila pregled zdravila Xeljanz in potrdila, da tofacitinib pri bolnikih z velikim tveganjem za globoko vensko trombozo lahko poveča tveganje za nastanek krvnih strdkov v pljučih in globokih venah.

EMA zato priporoča, da se zdravilo Xeljanz uporablja s previdnostjo pri vseh bolnikih z velikim tveganjem za nastanek krvnih strdkov. Poleg tega, uporaba 10 mg tofacitiniba dvakrat na dan za vzdrževalno zdravljenje pri bolnikih z ulceroznim kolitisom, ki imajo veliko tveganje za krvne strdke, ni priporočljiva, razen če ni na voljo drugega primernega zdravljenja. Nadalje EMA priporoča, da se tofacitinib pri bolnikih, starejših od 65 let, zaradi večjega tveganja za okužbe uporablja le, če ni na voljo drugega primernega zdravljenja.   

Priporočilo sledi pregledu podatkov iz še potekajočega kliničnega preskušanja A3921133 pri bolnikih z revmatoidnim artritisom in povečanim tveganjem za srčnožilne bolezni in podatkov iz predhodnih študij ter po posvetu s strokovnjaki na tem področju. Združeni podatki kažejo, da je tveganje za krvne strdke v globokih venah in pljučih večje pri bolnikih, ki so jemali tofacitinib, zlasti 10 mg dvakrat na dan in pri tistih, ki so se zdravili daljše obdobje. Izidi so pokazali tudi dodatno povečano tveganje za resne okužbe in umrljivost zaradi okužb pri bolnikih, starejših od 65 let.

Priporočila je pripravil Odbor za oceno tveganja na področju farmakovigilance (PRAC) in potrdil Odbor za zdravila za uporabo v humani medicini (CHMP). Ta priporočila nadomestijo priporočila objavljena maja 2019 (objava), ko je še potekala ocena podatkov. Novi ukrepi stopijo v veljavo, ko jih bo potrdila Evropska komisija.


Informacije za bolnike

 • Zdravilo Xeljanz lahko poveča tveganje za nastanek krvnih strdkov pri bolnikih z že obstoječim povečanim  tveganjem.
 • Če se zdravite z zdravilom Xeljanz bo zdravnik ocenil vaše tveganje za nastanek krvnih strdkov in po potrebi prilagodil zdravljenje.
 • Tveganje za nastanek krvnih strdkov v pljučih in globokih venah je pri vas večje, če ste imeli srčni infarkt ali imate srčno popuščanje, maligno obolenje, dedno motnjo strjevanja krvi ali ste že imeli krvne strdke.
 • Tveganje za nastanek krvnih strdkov je lahko večje tudi, če jemljete kombinirano hormonsko kontracepcijo ali nadomestno hormonsko terapijo, boste ali ste imeli nedavno večji operativni poseg ali ste imobilizirani.
 • Pri oceni tveganja bo zdravnik upošteval tudi vašo starost, morebitno debelost (če je vaš indeks telesne mase >30), ali imate sladkorno bolezen, povišan krvni tlak in če kadite.
 • Če že imate povečano tveganje ali ste starejši od 65 let, lahko zdravnik spremeni zdravljenje, če je za vas na voljo primernejše zdravljenje.
 • Če se zdravite z zdravilom Xeljanz ne spreminjajte odmerka in ne prenehajte z jemanjem zdravila ne da bi posvetovali s svojim zdravnikom.
 • Takoj poiščite zdravniško pomoč, če se vam pojavijo naslednji simptomi, ki so lahko znak krvnega strdka v pljučih ali globokih venah: nenadna kratka sapa ali oteženo dihanje, bolečina v prsih ali zgornjem delu hrbta, otekanje noge ali roke, bolečina v nogi ali občutljivost ali rdečica ali  sprememba barve na roki ali nogi.
 • Če imate kakršnekoli skrbi glede zdravila, se posvetujte z zdravstvenim delavcem.

Informacije za zdravstvene delavce

 • Pri pregledu podatkov so pri bolnikih, ki so jemali tofacitinib, ugotovili od odmerka odvisno povečano tveganje za resno vensko trombembolijo (VTE), vključno s primeri pljučne embolije (PE), ki so bili v nekaterih primerih smrtni, in globoko vensko trombozo.
 • V pregledu so bili upoštevani podatki iz še potekajočega odprtega kliničnega preskušanja A3921133 za oceno varnosti tofacitiniba 5 mg in 10 mg dvakrat na dan v primerjavi z zaviralci TNF pri bolnikih z revmatoidnim artritisom. V študijo so bili vključeni bolniki stari 50 let in več, ki imajo najmanj en dodatni srčnožilni dejavnik tveganja. Po vmesnih rezultatih je bilo zaradi signala VTE in umrljivosti zaradi kateregakoli vzroka, zdravljenje v odmerku 10 mg tofacitiniba dvakrat na dan ustavljeno, ti bolniki pa so v nadaljevanju študije prejemali 5 mg tofacitiniba dvakrat na dan. V pregledu so bili upoštevani tudi dodatni podatki iz predhodnih študij.
 • Podatki iz preskušanja A3921133 kažejo, da se je tveganje za VTE v primerjavi z zaviralci TNF pri bolnikih, ki so jemali tafacitinib v odmerku 5m dvakrat na dan povečalo za 3-krat, pri bolnikih, ki so jemali tofacitinib v odmerku 10 mg dvakrat na dan, pa za 6-krat.
 • V skupini, ki je prejemala 10 mg tofacitiniba dvakrat na dan je bilo ugotovljenih 17 primerov pljučne embolije na 3123 bolnik-let, pri bolnikih, ki so jemali  5 mg tofacitiniba dvakrat na dan pa 9 primerov na 3317 bolnik-let v primerjavi s 3 primeri na 3319 bolnik-let v skupini, ki je prejemala zaviralec TNF. Poleg tega, je bilo v skupini, ki je prejemala 10 mg tofacitiniba dvakrat na dan, 28 smrti zaradi kateregakoli vzroka na 3140 bolnik-let in 19 na 3324 bolnik-let v skupini, ki je prejemala 5 mg tofacitiniba dvakrat na dan v primerjavi z 9 primeri na 3323 bolnik-let v skupini, ki je prejemala zaviralec TNF.
 • Zato je treba tofacitinib uporabljati s previdnostjo pri bolnikih z znanimi dejavniki tveganja za VTE, ne glede na indikacijo in odmerjanje. To vključuje bolnike, ki so že imeli srčni infarkt ali srčno popuščanje, imajo dedne motnje strjevanja krvi ali krvne strdke v anamnezi, so imeli nedavno ali bodo imeli večji operativni poseg ali so imobilizirani, kot tudi bolnice, ki uporabljajo kombinirano peroralno kontracepcijo ali nadomestno hormonsko terapijo.
 • Drugi dejavniki tveganja, ki jih je treba upoštevati pri predpisovanju tofacitiniba so tudi starost, diabetes, debelost (ITM >30), kajenje in hipertenzija.
 • Uporaba 10 mg tofacitiniba dvakrat na dan za vzdrževalno zdravljenje pri bolnikih z ulceroznim kolitisom, ki imajo znane dejavnike tveganja  za VTE, ni priporočljiva, razen če ni na voljo drugega primernega zdravljenja.
 • Za zdravljenje revmatoidnega artritisa in psoriatičnega artritisa se ne sme preseči priporočenega odmerka 5 mg dvakrat na dan.
 • Bolnike je treba obvestiti o znakih in simptomih VTE preden začnejo zdravljenje s tofacitinibom in jim svetovati naj v primeru pojava teh simptomov takoj poiščejo zdravniško pomoč.
 • Podatki tudi kažejo, da imajo bolniki, starejši od 65 let, dodatno povečano tveganje za resne okužbe in umrljivost zaradi okužb. Tofacitinib se pri teh bolnikih uporablja le, če ni na voljo drugega primernega zdravljenja.
 • Zdravniki, ki predpisujejo zdravilo, bodo o posodobljenih priporočilih za predpisovanje obveščeni tudi neposredno. Vodnik za zdravnike in opozorilna kartica za bolnike bosta posodobljena z nasveti za zmanjšanje tveganja za nastanek krvnih strdkov.

Več o zdravilu
Xeljanz (tofacitinib) je dovoljenje za promet v EU pridobil 22. marca 2017 za zdravljenje zmernega do hudega revmatoidnega artritisa pri odraslih bolnikih (bolezen, ki povzroči vnetje sklepov). Leta 2018 je bil odobrena razširitev dovoljenja za promet na zdravljenje psoriatičnega artritisa (rdeči plaki z luščenjem kože in vnetjem sklepov) in zmernega do hudega ulceroznega kolitisa (bolezen, ki povzroča vnetje in razjede sluznice debelega črevesa) pri odraslih bolnikih.
Učinkovina v zdravilu je tofacitinib in deluje tako, da zavira encime znane kot Janusove kinaze. Ti encimi imajo pomembno vlogo v vnetnem procesu, ki se pojavi pri revmatoidnem in psoriatičnem artritisu ter ulceroznem kolitisu. Z zaviranjem teh encimov zdravilo pomaga zmanjšati vnetje in druge simptome teh bolezni.
Za več informacij o zdravilu glejte spletno stran EMA.

Več o postopku
Pregled zdravila Xeljanz je zahtevala Evropska komisija po členu 20 Uredbe (ES) št. 726/2004.
Oceno je opravil Odbor za oceno tveganja na področju farmakovigilance (PRAC), ki je odgovoren za ocenjevanje varnostnih vprašanj pri zdravilih za uporabo v humani medicine. PRAC je pripravil priporočila, ki so bila posredovana Odboru za zdravila za uporabo v humani medicini (CHMP), ki je pristojen za vprašanja v zvezi z zdravili za uporabo v humani medicini in je sprejel stališče EMA. Mnenje je bilo posredovano Evropski komisiji, ki bo zaključila postopek z izdajo odločitve, ki bo pravno zavezujoča v vseh državah članicah EU.

Številka dokumenta: 1382-18/2019

 •   
 •  
 •  
 •  
Scroll to Top