Koronavirus (COVID-19) – obvestilo glede poslovanja JAZMP

Vse zainteresirane deležnike in javnost obveščamo, da poslovanje JAZMP za zdaj poteka nemoteno. JAZMP zaradi nepredvidene situacije in zaostrenih razmer ob pojavu virusa pozorno spremlja dogajanje ter bo v primeru poslabšanja stanja sprejela ustrezne in potrebne organizacijske ukrepe. O vseh morebitnih spremembah vas bomo na naši spletni strani obveščali sproti. 

V skladu z navodili pristojnih inštitucij za omejitev in morebiten pojav ter širjenje bolezni, na JAZMP izvajamo preventivne ukrepe, ki so za to predvideni. Zato vas naprošamo k izvajanju postopkov za preprečevanje okužbe ter da ob vstopu v poslovne prostore JAZMP dosledno upoštevate protokol razkuževanja. Potrebna sredstva se v ta namen nahajajo pri vhodu v stavbo.

Ob tem ponovno pozivamo vse deležnike, ki še ne uporabljajo spletne storitve eVročanje, da za zagotovitev nemotene poslovne komunikacije vročanja čimprej in z nekaj preprostimi koraki pristopijo k registraciji, ki omogoča uporabo portala. Obvestilo glede pristopa se nahaja na tej POVEZAVI, natančnejša navodila pa na naslednji POVEZAVI.

  •   
  •  
  •  
  •  
Scroll to Top