EMA opominja zdravnike, naj uporabijo Tecentriq v kombinaciji z nab-paklitakselom za zdravljenje raka dojke

EMA opominja zdravnike, naj uporabijo Tecentriq (atezolizumab) samo v kombinaciji z nab-paklitakselom in ne s konvencionalnim paklitakselom, za zdravljenje bolnikov z lokalno napredujońćim ali metastatskim trojno negativnim neoperabilnim rakom dojke.

EMA-in nasvet temelji na izsledkih Ň°tudije Impassion131, ki niso pokazali upońćasnitve napredovanja raka ali zmanjŇ°ane smrtnosti pri zdravljenju s kombinacijo zdravila Tecentriq in konvencionalnega paklitaksela.

Tecentriq je registriran samo za zdravljenje trojno negativnega raka dojke v kombinaciji z nab-paklitakselom. Nab-paklitaksel je formulacija paklitaksela, ki je vezan na protein, ki vpliva na delovanje zdravila v telesu.

Trenutno ni nobenih dokazov, da bi zdravniki v EU uporabljali paklitaksel namesto nab-paklitaksela. Kljub temu bi Odbor za zdravila  za uporabo v humani medicini (CHMP) rad opomnil zdravstvene delavce, naj sledijo priporońćilom v odobrenih navodilih za uporabo.

Tecentriq je bil avgusta 2019 odobren za zdravljenje trojno negativnega raka dojke v EU. PreskuŇ°anje, ki ga je CHMP pregledal v tem ńćasu, je pokazalo, da je zdravljenje bolnikov, katerih rak je sintetiziral dolońćeno kolińćino PD-L1, s Tecentriqom v kombinaciji z nab-paklitakselom, zviŇ°alo preŇĺivetje iz 18 na 25 mesecev, v primerjavi s placebo v kombinaciji z nab-paklitakselom. Bolniki v skupini, zdravljeni s Tecentriqom, so tudi Ňĺiveli dalj ńćasa brez napredovanja bolezni (7,5 mesecev proti 5,3 mesecem).

Trojno negativni rak dojke je vrsta raka dojke, ki ne proizvaja znańćilnih receptorjev, na katera delujejo ostala tarńćna zdravila proti raku. Zaradi tega obstaja manj zdravil, ki so uńćinkovita proti tej vrsti raka.

EMA bo pregledala podatke iz Impassion131 preskuŇ°anja in dolońćila, ńće so potrebne spremembe glede odobrene uporabe Tecentriqa z nab-paklitakselom.

Veńć o zdravilu

Tecentriq je zdravilo za zdravljenje naslednjih vrst raka:

  • Urotelnega raka (rak mehurja in urinarnega sistema)
  • Vrste raka pljuńć, ki se imenuje nedrobnocelińćni rak pljuńć
  • Vrste raka dojke, ki se imenuje trojno negativni rak dojke

Tecentriq se uporablja samostojno ali v kombiciji z drugimi zdravili za zdravljenje napredovalih ali metastatskih rakavih obolenj. Za uńćinkovito zdravljenje rakavih obolenj urotelija in dojke morajo rakave celice proizvajati dolońćeno kolińćino proteina PD-L1. Pri zdravljenju raka dojke se uporablja skupaj z nab-paklitakselom. Za dodatne informacije obiŇ°ńćite EMA-ino stran o Tecentriqu. ¬†

Tecentriq vsebuje aktivno substanco atezolizumab.

  •   
  •  
  •  
  •  
Scroll to Top