EMA opominja zdravnike, naj uporabijo Tecentriq v kombinaciji z nab-paklitakselom za zdravljenje raka dojke

EMA opominja zdravnike, naj uporabijo Tecentriq (atezolizumab) samo v kombinaciji z nab-paklitakselom in ne s konvencionalnim paklitakselom, za zdravljenje bolnikov z lokalno napredujočim ali metastatskim trojno negativnim neoperabilnim rakom dojke.

EMA-in nasvet temelji na izsledkih študije Impassion131, ki niso pokazali upočasnitve napredovanja raka ali zmanjšane smrtnosti pri zdravljenju s kombinacijo zdravila Tecentriq in konvencionalnega paklitaksela.

Tecentriq je registriran samo za zdravljenje trojno negativnega raka dojke v kombinaciji z nab-paklitakselom. Nab-paklitaksel je formulacija paklitaksela, ki je vezan na protein, ki vpliva na delovanje zdravila v telesu.

Trenutno ni nobenih dokazov, da bi zdravniki v EU uporabljali paklitaksel namesto nab-paklitaksela. Kljub temu bi Odbor za zdravila  za uporabo v humani medicini (CHMP) rad opomnil zdravstvene delavce, naj sledijo priporočilom v odobrenih navodilih za uporabo.

Tecentriq je bil avgusta 2019 odobren za zdravljenje trojno negativnega raka dojke v EU. Preskušanje, ki ga je CHMP pregledal v tem času, je pokazalo, da je zdravljenje bolnikov, katerih rak je sintetiziral določeno količino PD-L1, s Tecentriqom v kombinaciji z nab-paklitakselom, zvišalo preživetje iz 18 na 25 mesecev, v primerjavi s placebo v kombinaciji z nab-paklitakselom. Bolniki v skupini, zdravljeni s Tecentriqom, so tudi živeli dalj časa brez napredovanja bolezni (7,5 mesecev proti 5,3 mesecem).

Trojno negativni rak dojke je vrsta raka dojke, ki ne proizvaja značilnih receptorjev, na katera delujejo ostala tarčna zdravila proti raku. Zaradi tega obstaja manj zdravil, ki so učinkovita proti tej vrsti raka.

EMA bo pregledala podatke iz Impassion131 preskušanja in določila, če so potrebne spremembe glede odobrene uporabe Tecentriqa z nab-paklitakselom.

Več o zdravilu

Tecentriq je zdravilo za zdravljenje naslednjih vrst raka:

  • Urotelnega raka (rak mehurja in urinarnega sistema)
  • Vrste raka pljuč, ki se imenuje nedrobnocelični rak pljuč
  • Vrste raka dojke, ki se imenuje trojno negativni rak dojke

Tecentriq se uporablja samostojno ali v kombiciji z drugimi zdravili za zdravljenje napredovalih ali metastatskih rakavih obolenj. Za učinkovito zdravljenje rakavih obolenj urotelija in dojke morajo rakave celice proizvajati določeno količino proteina PD-L1. Pri zdravljenju raka dojke se uporablja skupaj z nab-paklitakselom. Za dodatne informacije obiščite EMA-ino stran o Tecentriqu.  

Tecentriq vsebuje aktivno substanco atezolizumab.

  •   
  •  
  •  
  •  
Scroll to Top