Obvestilo o UKRADENIH medicinskih pripomočkih  Video Laringoskop McGRATH™ MAC, KI SO OKVARJENI IN NESKLADNI in so bili s strani proizvajalca namenjeni uničenju

Na Javni agenciji RS za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) smo bili s strani proizvajalca pripomočka Medtronic obveščeni o UKRADENIH  medicinskih pripomočkih Video laringoskop McGRATH™ MAC namenjenih uničenju. Omenjeni pripomočki  SO SE POJAVILI NA TRGU DISTRIBUIRANI PREKO NEPOOBLAŠČENIH TRETJIH OSEB NA RAZLIČNIH PLATFORMAH DRUŽBENIH OMREŽIJ.

McGRATHTM MAC Video Laringoskope, ki jih distribuira Medtronic in njegovi pooblaščeni distributerji, to varnostno obvestilo ne zadeva!

Pripomočki McGRATH™ MAC točno določenih serijskih številk, navedenih v prilogi varnostnega obvestila proizvajalca Medtronic, niso bili nikoli namenjeni za prodajo, temveč za uničenje. Zaradi kraje in potencialne možnosti nezakonitega dajanja ukradenih prizadetih pripomočkov na trg bi se lahko zgodilo, da bi se ti pripomočki preko nepooblaščenih distribucijskih poti pojavili tudi na trgu Republike Slovenije, posledično proizvajalčeve varnostne informacije zadevajo tudi pripomočke brez serijske oznake. Ukradeni pripomočki niso opremljeni z originalno embalažo proizvajalca, kar je prvi dokaz, da pripomočki niso bili dani na trg s strani proizvajalca oziroma preko pooblaščenih distribucijskih poti.

Video laringoskop McGRATHTM MAC se uporablja za lažjo intubacijo sapnika. Uporaba prizadetega (ukradenega) pripomočka ima lahko za posledico poškodbo pacienta, nezmožnost intubacije, zakasnitev zdravljenja ali celo dihalno odpoved.

Medtronic poziva zdravstvene delavce, naj zadevne medicinske pripomočke kupujejo le preko družbe Medtronic ali njenih pooblaščenih distributerjev.

V primeru dobave pripomočka s serijsko številko iz seznama ukradenih pripomočkov v varnostnem obvestilu oz. brez označbe serijske številke, vas prosimo, da izdelka ne uporabljate, temveč ga namestite v karanteno in o tem nemudoma obvestite JAZMP na elektronski naslov: .

Številka dokumenta: P301-203/2023

Scroll to Top