Zakonodaja

  • Uredba (EU) 2017/745 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2017 o medicinskih pripomo─Źkih, spremembi Direktive 2001/83/ES, Uredbe (ES) ┼ít. 178/2002 in Uredbe (ES) ┼ít. 1223/2009 ter razveljavitvi direktiv Sveta 90/385/EGS in 93/42/EGS (povezava do uradne objave v sloven┼í─Źini)
  • Neuradna konsolidirana objava Uredbe (EU) ┼ít. 2017/745 s popravkoma in sprmemebo (povezava do objave v sloven┼í─Źini)

  • Zakon o medicinskih pripomo─Źkih (Uradni list RS, ┼ít. 98/09)
  • Pravilnik o medicinskih pripomo─Źkih (Uradni list RS, ┼ít. 37/1066/12)
  • Pravilnik o proizvodnji in prometu z medicinskimi pripomo─Źki (Uradni list RS, ┼ít. 37/10)
  • Pravilnik o vigilanci medicinskih pripomo─Źkov (Uradni list RS, ┼ít. 61/10)
  • Pravilnik o pristojbinah na podro─Źju medicinskih pripomo─Źkov (Uradni list RS, ┼ít. 24/19)

Scroll to Top