Zakonodaja

  • Zakon o medicinskih pripomo─Źkih (Uradni list RS, ┼ít. 98/09)
  • Pravilnik o medicinskih pripomo─Źkih (Uradni list RS, ┼ít. 37/1066/12)
  • Pravilnik o proizvodnji in prometu z medicinskimi pripomo─Źki (Uradni list RS, ┼ít. 37/10)
  • Pravilnik o vigilanci medicinskih pripomo─Źkov (Uradni list RS, ┼ít. 61/10)
  • Pravilnik o pristojbinah na podro─Źju medicinskih pripomo─Źkov (Uradni list RS, ┼ít. 24/19)
  • Uredba (EU) 2017/746 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2017 o in vitro diagnosti─Źnih medicinskih pripomo─Źkih ter razveljavitvi Direktive 98/79/ES in Sklepa Komisije 2010/227/EU (Uredba (EU) 2017/746 (IVDR)).
  • Popravki Uredbe (EU) 2017/745 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2017 o medicinskih pripomo─Źkih, spremembi Direktive 2001/83/ES, Uredbe (ES) ┼ít. 178/2002 in Uredbe (ES) ┼ít. 1223/2009 ter razveljavitvi direktiv Sveta 90/385/EGS in 93/42/EGS
  • Popravki Uredbe (EU) 2017/746 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2017 o in vitro diagnosti─Źnih medicinskih pripomo─Źkih ter razveljavitvi Direktive 98/79/ES in Sklepa Komisije 2010/227/EU
Scroll to Top