Nadzor trga in prijava kršitev

Za nadzor trga zdravil, medicinskih pripomo─Źkov, kakovosti in varnosti ─Źlove┼íkih tkiv in celic ter preskrbe s krvjo so pristojni in┼ípektorji JAZMP, ki nadzirajo izvajanje dolo─Źb Zakona o zdravilih (Uradni list RS, ┼ít. 17/14 (www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2014-01-0539) ), Zakona o medicinskih pripomo─Źkih (Uradni list RS, ┼ít. 98/09), Zakona o kakovosti in varnosti ─Źlove┼íkih tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje (Uradni list RS, ┼ít. 61/07 (www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa) in 56/15 (www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-2357) ÔÇô ZPPD─îT, Zakona o preskrbi s krvjo (Uradni list RS, ┼ít. 104/2006 (www.uradni-list.si/1/objava.jsp) ), Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (Uradni list RS, ┼ít. 108/99 (www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/1999-01-5025) , 44/00 (www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2000-01-2066) , 2/04 (www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2004-01-0064) ÔÇô ZZdrI-A in 47/04 (www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2004-01-2236) ÔÇô ZdZPZ), nekaterih dolo─Źb Zakona o lekarni┼íki dejavnosti (Uradni list RS, ┼ít. 85/16 (www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-3687/zakon-o-lekarniski-dejavnosti-zld-1) ) in nekaterih dolo─Źb Uredbe o ravnanju z odpadnimi zdravili (Uradni list RS, ┼ít. 105/08 (www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2008-01-4483) ) ter na njihovi podlagi izdanih podzakonskih predpisov.

In┼ípektorji izvajajo na osnovi prejetih obvestil, prijav, odstopov drugih organov, medijev, pregleda spletnih strani in internih zaznav in┼ípekcijske nadzore nad vsemi pravnimi in fizi─Źnimi osebami, ki delujejo na obmo─Źju RS in sodijo v pristojnost JAZMP, z namenom zagotavljanja skladnosti ravnanja z dolo─Źbami zgoraj navedenih zakonskih predpisov.

Inšpekcija JAZMP pri svojem delu sodeluje tudi s carinskimi organi. Za vse navedene zakonske predpise je inšpekcija JAZMP prekrškovni organ.

Scroll to Top