Uvoz u─Źinkovin

Podro─Źje uvoza u─Źinkovin  je v Republiki Sloveniji urejeno z  Zakonom o zdravilih (Uradni list RS, ┼ít. 17/14, v nadaljevanju: zakon) v 119. do vklju─Źno 122. ─Źlenu ter s Pravilnikom o proizvodnji, prometu na debelo in uvozu u─Źinkovin ter registrih proizvajalcev u─Źinkovin, veletrgovcev z u─Źinkovinami in uvoznikov u─Źinkovin (Uradni list RS, ┼ít. 79/16, v nadaljevanju: pravilnik). Podrobnej┼íi postopek in vsebino vloge za vpis in  spremembo iz registra  uvoznikov u─Źinkovin je opisan v  13. do vklju─Źno 18. ─Źlenu pravilnika.

Uvoz u─Źinkovin lahko opravljajo poslovni subjekti, vpisani v register uvoznikov u─Źinkovin, ki so imetniki dovoljenja za proizvodnjo zdravil, proizvajalci u─Źinkovin in veletrgovci z u─Źinkovinami (v nadaljnjem besedilu: uvoznik u─Źinkovin).

Uvozniki u─Źinkovin s sede┼żem v Republiki Sloveniji, lahko za─Źnejo opravljati svojo dejavnost po vpisu v register uvoznikov u─Źinkovin, ki ga vodi JAZMP.

Uvoznik u─Źinkovin lahko uva┼ża samo u─Źinkovine, ki so proizvedene v skladu s smernicami in na─Źeli dobre proizvodne prakse za u─Źinkovine, ki veljajo v Evropski uniji ali smernicami in na─Źeli dobre proizvodne prakse, ki veljajo v tretji dr┼żavi in so glede zahtev najmanj enakovredne tistim, ki jih dolo─Źa Evropska unija.

Scroll to Top