Omejitev zdravila Adempas pri bolnikih s pljučno hipertenzijo, nastalo zaradi idiopatske intersticijske pljučnice

Zaradi tveganja za resne neželene učinke, vključno s primeri smrti, je Evropska agencija za zdravila (EMA) na osnovi priporočila Odbora za oceno tveganja na področju farmakovigilance (PRAC) podprla omejitev uporabe zdravila Adempas (riociguat) pri bolnikih s simptomatsko pljučno hipertenzijo, povezano z idiopatsko intersticijsko pljučnico ali PH-IIP. To je stanje, ko zaradi bolezni pljuč, imenovane idiopatska intersticijska pljučnica, pride do visokega krvnega pritiska v pljučih.

Več…

Scroll to Top