PRAC zaključil oceno gadolinijevih kontrastnih sredstev in priporočil regulativne ukrepe, vključno z začasnim prenehanjem nekaterih dovoljenj za promet

Odbor za oceno tveganja na področju farmakovigilance (PRAC) pri Evropski agenciji za zdravila (EMA) je zaključil pregled kontrastnih sredstev za magnetnoresonančno slikanje (MRI), ki vsebujejo gadolinij. Priporočil je začasni odvzem dovoljenja za promet za štiri kontrastna sredstva z linearno strukturo, gadobenske kisline, gadodiamida, gadopentetne kisline in gadoversetamida. PRAC je zaključil, da podatki kažejo, da se majhne količine gadolinija odlagajo v možganih, ni pa dokazov o škodljivih učinkih.

PRAC je pri pregledu, v študijah, kjer so neposredno merili gadolinij v možganskem tkivu, našel prepričjive dokaze o odlaganju gadolinija v možganih, na MRI slikah pa so bili vidni predeli povečane intenzivnosti signala še mnogo mesecev po zadnjem injiciranju kontrastnega sredstva. 

Čeprav niso poročali o simptomih ali boleznih, povezanih z odlaganjem gadolinija v možganih, je PRAC, ob upoštevanju, da je podatkov o njegovih dolgoročnih učinkih na možgane malo, sprejel previdnostne ukrepe. Odlaganje gadolinija v drugih organih in tkivih je bilo povezano z redkimi neželenimi učinki kot so z gadolinijem povezani kožni plaki in nefrogena sistemska fibroza pri bolnikih z okvaro ledvic (bolezen, pri kateri se odebelijo koža in vezivna tkiva). Poleg tega ne-klinične študije kažejo, da je gadolinij za tkiva lahko škodljiv.

Začasni odvzem dovoljenja za promet zadeva štiri kontrastna sredstva z linearno strukturo. Iz kontrastnih sredstev z linearno strukturo se gadolinij lahko sprošča v večji meri in se nato odlaga v tkivih. Druga kontrastna sredstva z gadolinijem, ki imajo makrociklično strukturo (gadobutrol, gadoterna kislina in gadoteridol), so bolj stabilna, zato je možnost sproščanja gadolinija manjša. Vendar PRAC priporoča, da se uporabljajo v najnižjem odmerku, ki dovolj izboljša kontrast, da je možno diagnosticiranje, ter le, kadar slikanje brez kontrastnega sredstva ni primerno.

Še naprej pa se uporabljata naslednji kontrastni sredstvi z linearno strukturo:

  • gadoksetinska kislina v majhnem odmerku za slikanje jeter kot pomembna diagnostična metoda pri bolnikih, za katere druge diagnostične možnosti niso primerne.
  • gadopentetna kislina, ki se injicira direktno v sklepe in je koncentracija gadolinija zelo nizka, približno 200-krat manjša kot pri sredstvih, ki se injicirajo intravensko.

Obe kontrastni sredstvi naj se uporabljata v najnižjem odmerku, ki dovolj izboljša kontrast, da je možno diagnosticiranje, ter le, kadar slikanje brez kontrastnega sredstva ni primerno.

Dovoljenja za promet, za katera je priporočeno začasno prenehanje, se lahko obnovijo, ko zadevni imetniki dovoljenj predložijo dokaze o novih koristih pri ugotovljenih skupinah bolnikov, ki odtehtajo z njimi povezana tveganja, ali dokažejo, da pri njihovem izdelku (takem kot je ali spremenjenem) ni znatnega sproščanja gadolinija ali odlaganja v tkivih.

Imetniki dovoljenj za promet lahko na PRAC naslovijo zahtevo za ponovno proučitev priporočil.

Priporočilo je bilo posredovano Odboru za zdravila za uporabo v humani medicini (CHMP) pri EMA za izdajo mnenja. Podrobnejše informacije bodo objavljene ob izdaji tega mnenja.

Več o kontrastnih sredstvih z gadolinijem
Kontrastna sredstva z gadolinijem se uporabljajo za povečanje kontrasta za izboljšanje prikaza pri magnetnoresonančnem slikanju.

Magnetnoresonančno slikanje je metoda, ki temelji na magnetnem polju, ki ga ustvarjajo molekule vode v telesu. Po injiciranju kontrastnega sredstva pride do medsebojnega delovanja gadolinija in molekul vode, zaradi česar molekule vode oddajo močnejši signal, kar pomaga ustvariti jasnejšo sliko.

V pregled so bile vključene naslednje učinkovine: gadobenska kislina, gadobutrol, gadodiamid, gadopentetna kislina, gadoterna kislina, gadoteridol, gadoversetamid in gadoksetinska kislina.

Večina kontrastnih sredstev z gadolinijem je dovoljenje za promet pridobila po nacionalnih postopkih. Po centraliziranem postopku je dovoljenje za promet pridobil le OptiMARK (gadoversetamid).

Več o postopku
Postopek se je začel 17. marca 2016 na zahtevo Evropske komisije na podlagi 31. člena Direktive 2001/83/ES. 
Pregled je izvedel Odbor za oceno tveganja na področju farmakovigilance (PRAC), ki je odgovoren za ocenjevanje varnostnih vprašanj pri zdravilih za uporabo v humani medicini. Priporočila PRAC so bila poslana Odboru za zdravila za uporabo v humani medicini (CHMP), ki je pristojen za vprašanja glede zdravil za uporabo v humani medicini in bo sprejel mnenje EMA. Postopek bo zaključen z izdajo odločbe Evropske komisije, ki bo zavezujoča za države članice EU.

Številka dokumenta: 1382-3/2017

Scroll to Top