Končno mnenje EMA potrjuje omejitve uporabe linearnih kontrastnih sredstev z gadolinijem

Evropska agencija za zdravila (EMA) je zaključila pregled kontrastnih sredstev z gadolinijem in potrdila omejitve uporabe nekaterih linearnih gadolinijevih kontrastnih sredstev pri magnetnoresonančnem slikanju telesa, ter za ostale začasni odvzem dovoljenja za promet.

Priporočila, ki jih je potrdil Odbor za zdravila za uporabo v humani medicini (CHMP), so bila sprejeta po pregledu podatkov, kjer so ugotovili, da obstajajo prepričljivi dokazi o odlaganju gadolinija v možganih pri uporabi gadolinijevih kontrastnih sredstev.

Trenutno ni dokazov, da je odlaganje gadolinija v možganih povzročilo kakršnokoli škodo bolnikom, vendar pa je EMA priporočila omejitve za nekatera intravenska kontrastna sredstva z linearno strukturo, da bi preprečili kakršnakoli tveganja, ki bi lahko bila povezana z odlaganjem gadolinija v možganih.

Od linearnih kontrastnih sredstev se še naprej uporabljata gadoksetinska in gadobenska kislina za slikanje jeter, ker prehajata v jetra in imata pomembno diagnostično vlogo. Prav tako se gadopentetna kislina, aplicirana intraartikularno (v sklep) še naprej lahko uporablja za slikanje sklepov, ker je odmerek gadolinija za slikanje sklepov zelo nizek.

Za ostala kontrastna sredstva z linearno strukturo, gadodiamid, gadopentetno kislino in gadoversetamid, se dovoljenje za promet začasno odvzame.

Kontrastna sredstva z gadolinijem, ki imajo makrociklično strukturo (gadobutrol, gadoterna kislina in gadoteridol), so bolj stabilna, zato je možnost sproščanja gadolinija manjša kot pri linearnih. Uporabljajo naj se skladno z odobrenimi indikacijami in v najnižjem odmerku, ki dovolj izboljša kontrast, da je možno diagnosticiranje, ter le, kadar slikanje brez kontrastnega sredstva ni primerno.

Začasni odvzem dovoljenja za promet ali omejitve uporabe linearnih kontrastnih sredstev se lahko odpravijo, če zadevni imetniki dovoljenj za promet predložijo dokaze o novih koristih pri določeni skupini bolnikov, ki presegajo tveganja zaradi odlaganja gadolinija v možganih, ali če lahko spremenijo izdelke na način, da ne sproščajo gadolinija znatno ali povzročajo odlaganja v možganih.

EMA je znanstveni pregled v zvezi z odlaganjem gadolinija v možganih in drugih tkivih zaključila. Priporočila bodo poslana Evropski komisiji, ki bo izdala končno mnenje, ki bo zavezujoče za vse države članice EU.

kontrastno sredstvostruktura (način uporabe)priporočilo
Artirem/Dotarem (gadoterna kislina)makrociklična (i.v.)dovoljenje za promet se ohrani
Artirem/Dotarem (gadoterna kislina)makrociklična (intraartikularna uporaba)dovoljenje za promet se ohrani
Gadovist (gadobutrol)makrociklična (i.v.)dovoljenje za promet se ohrani
Magnevist (gadopentetna kislina)linearna (intraartikularna uporaba)dovoljenje za promet se ohrani
Magnevist (gadopentetna kislina)linearna (i.v.)dovoljenje za promet se začasno odvzame
Multihance (gadobenska kislina)linearna (i.v.)omejitev uporabe – le za slikanje jeter
Omniscan (gadodiamid)linearna (i.v.)dovoljenje za promet se začasno odvzame
Optimark (gadoversetamid)linearna (i.v.)dovoljenje za promet se začasno odvzame
Primovist (gadoksetinska kislina)linearna (i.v.)dovoljenje za promet se ohrani
Prohance (gadoteridol)makrociklična (i.v.)dovoljenje za promet se ohrani

Informacije za bolnike
• Kontrastna sredstva z gadolinijem se uporabljajo za povečanje kontrasta za izboljšanje prikaza pri magnetnoresonančnem slikanju.
• Znano je, da se po uporabi teh sredstev majhne količine gadolinija lahko odlagajo v možganih, čeprav trenutno ni dokazov, da bi to povzročilo kakršnokoli škodo.
• Zaradi previdnosti bodo zdravstveni delavci prenehali uporabljati nekatera od teh kontrastnih sredstev, ki se dajejo v veno, nekatere pa bodo uporabili le, če ni drugega primernega kontrastnega sredstva.
• Kontrastna sredstva z gadolinijem so nujna za diagnotiko širokega spektra življenje ogrožajočih in izčrpavajočih bolezni.
• Če boste potrebovali slikanje z gadolinijevim kontrastnim sredstvom za pomoč pri zdravljenju, bo zdravnik uporabil najnižji odmerek, ki je potreben za jasno sliko.
• Za kakršnakoli vprašanja glede slikanja se posvetujte z vašim zdravnikom.

Informacije za zdravstvene delavce
• Odlaganje gadolinija v možganih je bilo dokazano z masno spektroskopijo in povečano jakostjo signala v možganskem tkivu.
• Podatki o stabilnosti, kot tudi in-vitro in ne-klinične študije so pokazale, da se gadolinij iz linearne strukture sprošča v večji meri kot iz makrociklične.
• Nevroloških učinkov, kot so kognitivne motnje ali motnje gibanja, ki bi jih lahko pripisali v možganih odloženemu gadoliniju pri katerkoli kontrastnem sredstvu z gadolinijem, ni bilo.
• Dovoljenja za promet za intravenski linearni gadolinijevi kontrastni sredstvi, gadodiamid in gadoversetamid, kot tudi za intravensko obliko gadopentetne kisline so v EU začasno odvzeta.
• Od linearnih kontrastnih sredstev bosta še naprej na voljo gadoksetinska kislina in gadobenska kislina za slikanje jeter, ker prehajata v jetra in se lahko uporabita za slikanje slabo prekrvljenih jetrnih lezij, še posebej za slikanje z zakasnitvijo, ki jih ni mogoče ustrezno raziskati z drugimi kontrastnimi sredstvi.
• Še naprej bo na voljo gadopentetna kislina v formulaciji za intraartikularno slikanje, saj je odmerek gadolinija zelo nizek.
• Vsa makrociklična kontrastna sredstva, gadobutrol, gadoterna kilsina in gadoteridol, bodo še naprej na voljo.
• Kontrastno sredstvo naj se uporabi le, kadar ustrezne diagnostične informacije ni možno dobiti brez kontrastnega sredstva.
• Vedno naj se uporabi najnižji odmerek, ki omogoča ustrezen kontrast za izboljšanje prikaza za potrebe diagnoze.
• Informacije o kontrastnih sredstvih z gadolinijem, ki ostanejo na trgu EU, bodo ustrezno dopolnjene.
• Zdravstveni delavci bodo o zaključkih postopka na EMA obveščeni tudi pisno z neposrednim obvestilom za zdravstvene delavce.

Več o kontrastnih sredstvih z gadolinijem
Kontrastna sredstva z gadolinijem se uporabljajo za povečanje kontrasta za izboljšanje prikaza pri magnetnoresonančnem slikanju. Magnetnoresonančno slikanje je metoda, ki temelji na magnetnem polju, ki ga ustvarjajo molekule vode v telesu. Po injiciranju kontrastnega sredstva pride do medsebojnega delovanja gadolinija in molekul vode, zaradi česar molekule vode oddajo močnejši signal, kar pomaga ustvariti jasnejšo sliko.

V pregled so bile vključene naslednje učinkovine: gadobenska kislina, gadobutrol, gadodiamid, gadopentetna kislina, gadoterna kislina, gadoteridol, gadoversetamid in gadoksetinska kislina.

Večina kontrastnih sredstev z gadolinijem je dovoljenje za promet v EU pridobila po nacionalnih postopkih. Po centraliziranem postopku je dovoljenje za promet pridobil le OptiMARK (gadoversetamid).

Več o postopku
Postopek se je začel 17. marca 2016 na zahtevo Evropske komisije na podlagi 31. člena Direktive 2001/83/ES. 
Pregled je izvedel Odbor za oceno tveganja na področju farmakovigilance (PRAC), ki je odgovoren za ocenjevanje varnostnih vprašanj pri zdravilih za uporabo v humani medicini. Priporočila PRAC so bila objavljena marca 2017. Zaradi zahteve imetnikov dovoljenj za promet s temi zdravili, je PRAC ta priporočila ponovno preveril. Končna priporočila PRAC so bila posredovana Odboru za zdravila za uporabo v humani medicini (CHMP), ki je pristojen za vprašanja glede zdravil za uporabo v humani medicini, ki je sprejel mnenje EMA. Postopek se bo zaključil z izdajo odločitve Evropske komisije, ki bo za države članice EU obvezujoča.

Številka dokumenta: 1382-20/2017

  •   
  •  
  •  
  •  
Scroll to Top